Advertisement

ނޫން ޕްލޭ
03 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ޒައިދާންގެ މަރަށް އެއްމަސް: ކުށްވެރިވީ މިޔަރު، ހާދިސާ ހިނގިގޮތް އެމްއެންޑީއެފުން އޮތީ ސިއްރުކޮށްފައި!
ޒައިދާނަކީ އޭނާގެ ގޭގެ ތަނބެވެ. އެގޭގެ ނޫރެވެ. ޒައިދާންގެ ކުއްލި ވަކިވުމަކީ، ޒައިދާންގެ އާއިލާއަށް ފޫބެއްދެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަންދޯއްމަތިން ނަގާފައި ދިއްކޮށްލި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަކީ ޒައިދާންގެ ފުރާނައިގެ އަގެއް ނޫނެވެ.
03 Jul 2024
ޔޫއެފާ ޔޫރޯ
ޔޫރޯގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކުރީގެ ގިނަ ހަނދާންތަކެއް
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތަކުގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމުތައް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން، ޔޫރޯ 2008 އާއި ޔޫރޯ 2016 ގެ އިތުރުން، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގިނަ ހަނދާންތަކެއް ވެސް ގެނުވާނެއެވެ. އަދި މި ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ މެޗުތަކަކީ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓޭނެ މެޗުތަކަށް ވެގެން ދާނެކަން ވެސް ޔަގީނެވެ.
22 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށްފަހު މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދެން ނުފެނުމަކީ ގާތް ކަމެއް
ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2024 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި، ކްލަބު ކެރިއަރ ވެސް ނިންމާލައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރ ނިންމާލާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.
12 Jun 2024
ރިޕޯޓް
އިޒްރޭލު މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމާއި މެދު ސިޔާސީ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ދެކަފިވެފައި
އިޒްރޭލުގެ މައްސަލައިގައި، ޚާއްޞަކޮށް އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ރާއްޖެއަށް ތަޢުރީފާއި ފާޑުކިޔުންވެސް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
05 Jun 2024
ރިޕޯޓް
ޒައިދާންގެ މަރާއި، އެމްއެންޑީއެފުން ޖަވާބުދޭން ބޭނުންނުވި ސުވާލުތައް!
ޒައިދާން ނިޔާވުމަށްފަހުގައި، ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގެ ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި، އެމްއެންޑީއެފުން، ވަނީ ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިދީފައެވެ. އެޖަނާޒާގައި ޒައިދާނަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 7 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އެރުވިއެވެ. އަދި ސަންދޯއްމަތީގައި އެޅި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ، ޒައިދާންގެ ބައްޕަ އާއި ހަވާލުކުރިއެވެ.
01 Jun 2024
ޚަބަރު
ލޯންޗެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ
މިހާދިސާ ހިނގީ މޫދުގައި ފާނަ ބާނަން އޮތް އެމީހާގެ ގައިމަތިން ލޯންޗު ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ދަނގެތީ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ގެންދެވުނު އިރުވެސް އެމީހާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.
30 May 2024
ފަލަސްތީން
"އޯލް އައިސް އޮން ރަފާހް" ކެމްޕެއިނުގައި މިހާތަނަށް 46 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ މީހުންގެ އަޑު އުފުލައިފި
އިނގިރޭސި ބަހުން "All eyes on Rafah" ޖެހުމަށްފަހު، ރެފިއުޖީ ޓެންޓްތަކެއް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފެންނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސްޓޯރީއަކީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގައި މި ޓެންޓުތައް ޖަހާފައިވާއިރު، އޭގެ މާ ދުރުން ފަރުބަދަތަކެއް ވެސް ފެނެއެވެ.
22 May 2024
ރިޕޯޓް
މޫސުމް ވަރަށް ގޯސް، އެކަމަކު އެތައް ބަޔަކު ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެން ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި!
މިދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސް ވަރަށް ވުމާއި އެކު އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިއްސާރަ އާއި ދިމާވެ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރަށް، ޚާއްޞަކޮށް ލޯންޗު ފެރީ ތަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާތީ، މާލޭގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

20 Apr 2024
ކޮލަމް
މިއަދު ބާރު އޮތީ ތިމާގެ އަތުގައެވެ. ކަންކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުމީހާގެ ފުށުންކަމުގައިވުމަކީ، ސިޔާސީގޮތުން އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ ވެސް ރައްޔިތު މީހާ ކައިރިޔަށް އައިސް، އެ މީހާގެ އިހުސާސްތައް އަޑުއަހަން މަޖުބޫރުކުރުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެވެ. މީގެ ކުރިން އިޖުތިމާއީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ކުރާނެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްގައި މަސްއޫލުވެ އުޅުނު މީހަކަށް ނުވިޔަސް، ނުވަތަ އިންތިހާބީ މަގާމެއްގައި ހުރެ ރައްޔިތުންނާ ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ، އެ އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވުމުން ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެން އެ މީހުނަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ.
25 Mar 2024
ކޮލަމް
ކުނިއަޅާ "މޫސުމް" ވެސް އޮޅުންބޮޅުން މިވީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ ގުޅިފަ އޮތީމަ ބާ؟
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅާފައި ނުވަތަ ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ވެމްކޯ އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު މާލެއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ އުއްމީދަށް ހިޔަނި އަޅަނީ މި ކުނި ކޮތަޅުތަކެވެ.
28 Jan 2024
ކޮލަމް
ފައިސާ ނޫނިއްޔާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރާނީ ފޮނި އުއްމީދު ހެއްޔެވެ؟
ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމު ވާހަކައަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް ބީރަށްޓެހި ކަމެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ތަކެތީގެ އަގު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އުފުލެމުން ދިއުމެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުން، އެމީހުނަށް ފައިސާ ރައްކާނުކުރުރެވެނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވުމުންނެވެ. އަދި މަދު ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި "ޕާޓޭ އުސޫލު" ގެންގުޅުމަކީ ވެސް ރަގަޅު ގޮތެކެވެ. އެއީ މިއަދު ހޯދާ ފައިސާ މިއަދު ބޭނުން ކޮށްލުމެވެ. މާދަމާއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނީ މާދަމާއެވެ.
04 Jan 2024
ކޮލަމް
ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު
"ބާރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު" މި ބުނުމުގައި އިންސާނީ ހާލަތާ ބެހޭ އަސާސީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބާރެކެވެ. މި އުސޫލަކީ ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލަކަށްވެފައި، އެ އުސޫލަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކާމިޔާބީތަކާއި ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތުގެ ރޫޙެއް އުފެދިދާނެ އުސޫލެކެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލް ފެށުން ލަސްވެއްޖެ
ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ މެޗު ފެށެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ސްޓޭޑިއަމް ބަންދުކޮށް، މެޗު ފެށުން ލަސްކުރަން ޖެހުނީ، ޓިކެޓު ގަނެފައި ތިބި މީހުނަށް ދަނޑަށް ވަނުމަށް އުނދަގޫވުމުންނެވެ.
14 Jul 2024
ދުނިޔެ
ޓްރަމްޕް މަރާލަން މަސައްކަތްކުރީ 20 އަހަރުގެ އެމެރިކާ މީހެއް
އެމެރިކާގެ ޕެންސިލްވޭނިޔާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ޕޯޑިއަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ މަރާލުމަށް މަސައްކަތްކުރި، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އަށް ހަމަލާދިނީ 20 އަހަރުގެ އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ދިޔަ ޕެންސިލްވޭނިއާއަށްކަމަށް، ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.
14 Jul 2024
ދުނިޔެ
ޓްރަމްޕް މަރާލުމަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް، އެމެރިކާގެ ޕެންސިލްވޭނިޔާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ޕޯޑިއަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ޓްރަމްޕްގެ ކަނާތު ކަންފަތް ވަނީ ވަޒަނުގެ ބައެއް އަމާޒުވުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމް ވެފައެވެ.
13 Jul 2024
ދުނިޔެ
ބައިޑެންއަށް އޮޅިގެން ޔުކްރޭންގެ ރައީސްއާ ޕުޓިންގެ ނަމުން މުހާތަބު ކުރެވިއްޖެ
އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގައި ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޭޓޯ ސަމިޓުގެ ފަހު ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއަށް އޮޅިގެން، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާ، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމީރް ޕޫޓިންގެ ނަމުން މުހާތަބު ކުރެވިއްޖެއެވެ.
12 Jul 2024
ދުނިޔެ
ފަލަސްތީނަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށްފައިވާތީ ޑެލްޓާ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފި
މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ، އެ އެއާލައިނުގެ ކެބިން ކުރޫއެއްގެ ޔުނީފޯމުގެ މޭމަތީގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕިން އެއް ޖަހާފައި ހުރުމުން، އެކަމާ ހިންހަމަ ނުޖެހިގެން އެ އެއާރލައިނުން ދަތުރުކުރި ޖުވިޝް ޕެސެންޖަރެއް، ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓުންނެވެ. އޭނާ ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކޮންމެ އެއާރޕޯޓަކުން ދަތުރު ކުރި ނަމަވެސް އެމީހުން ސެކިއުރިޓީ ޗެކްގައި ބޫޓު ބާލަން ޖެހޭއިރު، ޑެލްޓާ ފްލައިޓުގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ތިބެނީ ހަމާސްގެ ބެޖު ޖަހައިގެން ކަމަށެވެ.
28 Jun 2024
ދުނިޔެ
ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ނިންމުމުން ކެންޔާގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގު މައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ
ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓުން ފައިނޭންސް ބިލް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، ރައީސް ވިލިއަމް ރޫޓޯ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. މުޅި ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުޒާހަރާ މިހާރު ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ރޫޓޯ ވަނީ އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިންމާފައެވެ.
21 Jun 2024
ދުނިޔެ
ހައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޯސްވުމުން ޠޫނިސްގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި‏
ޠޫނިސްގެ ރައީސް ޤައިސް ސަޢީދު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުން މިނިސްޓަރ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ސައްޔިދު އިބްރާހީމްް އަލް ޝައިބީ ވަކި ކުރެއްވީ މިއަދު ކަމުގައި، ޠޫނިސްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ޝައިބީ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވި އިރު އޭނާ ހުންްނެވީ އެޤައުމުން ހައްޖަށްދިޔަ މީހުންގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މައްކާގައެވެ. ޝައިބީ މަޤާމުން ވަކިި ކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކެބިނެޓަށް އައު ބޭފުޅަކު އަދި ޢައްްޔަނު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
19 Jun 2024
ޚަބަރު
މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި ދެ ފްލައިޓް މުޑިނާރައި ކިރިޔާ ސަލާމަތްވި ހާދިސާއެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަނީ
އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ރަންވޭއެއް އޮންނަ މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި އިންޑިގޯ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އެއަރ އިންޑިއާ ފްލައިޓް ޓޭކްއޮފް ކުރިތާ އެންމެ 3 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެރަންވޭ އަށެެވެ. އަދި ދެފްލައިޓް 1679 ފޫޓަށް ކައިރިވިއެވެ. އެ ދެފްލައިޓަކީވެސް އެއާބަސް 320 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.
15 Jul 2024
ޔޫއެފާ ޔޫރޯ
4 ވަނަ ތައްޓާއެކު ޔޫރަޕްގައި ސްޕެއިން އައު ހަރުފަތަކަށް
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 4 ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، ސްޕެއިނަކީ މި މުބާރާތް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 3 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ ފާއިތުވި 16 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޔޫރޯގެ 5 މުބާރާތުން 3 ތައްޓެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލް ފެށުން ލަސްވެއްޖެ
ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ މެޗު ފެށެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ސްޓޭޑިއަމް ބަންދުކޮށް، މެޗު ފެށުން ލަސްކުރަން ޖެހުނީ، ޓިކެޓު ގަނެފައި ތިބި މީހުނަށް ދަނޑަށް ވަނުމަށް އުނދަގޫވުމުންނެވެ.
14 Jul 2024
ލިއޮނެލް މެސީ
ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލުގައި މެސީއަށް މުބާރާތުގެ އައު ރެކޯޑެއް ހެދިދާނެ
މި މުބާރާތުގައި ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މެސީ ހެދި ފުރަތަމަ ރެކޯޑަކީ، ކޮޕާ އެމެރިކާގެ އެންމެ ގިނަ މުބާރާތް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑެވެ. އެގޮތުން މިއީ މެސީގެ 7 ވަނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ވެނެޒުއޭލާގައި ކުޅުނު މުބާރާތެވެ.
11 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފައިނަލަށް ކޮލަމްބިއާ ދަތުރުކޮށް، މެސީގެ ރެކޯޑެއް ހަމޭސް މުގުރާލައިފި
ސެމީ ފައިނަލްގައި ޖެފަސަން ލޭމާ ބޮލުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކީ މި މުބާރާތުގައި ހަމޭސްގެ 6 ވަނަ އެސިސްޓެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މުބާރާތުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ރެކޯޑު ކުރަން ފެށިފަހުން، މި ރެކޯޑު އެންމެ ފަހުން މެސީގެ އަތުގައި އޮތީ 5 އެސިސްޓާއެކުއެވެ. ހަމޭސް ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕެރަގުއާއީއާ ދެކޮޅަށް ދެ އެސިސްޓު ކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮސްޓަރިކާއާ ދެކޮޅަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިތުރު އެސިސްޓެއް ކޮށްދީފައިވާއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕެނާމާއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ދެ އެސިސްޓު ކޮށްދީފައެވެ.
11 Jul 2024
ޔޫއެފާ ޔޫރޯ
ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑު ޖާގަ ހޯދައިފި
މީގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން ޔޫރޯގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ 3 ޓީމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް އެއް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖާރމަނީގެ ޓީމުން ވަނީ 3 ބުރެއްގެ މަތިން ޖެހިޖެހިގެން ދެފަހަރަށް ފައިނަލް ކުޅެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހުކުން ހިނގާނެނަމަ، މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފައިނަލް ވެގެންދާނީ 1966 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އިންގްލެންޑުން ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.
10 Jul 2024
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޔަމާލަށް
ޔޫރޯގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑު ކުރިން އޮތީ ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޖޯހަން ވޮންލަންތޭންގެ އަތުގައެވެ. އެ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 18 އަހަރާއި 141 ދުވަހެވެ. އަދި އެ ގޯލަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ޔޫރޯ 2004 ގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް، މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވޮންލަންތޭން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ.
09 Jul 2024
ޔޫރޯ 2024
ސެމީގައި ސްޕެއިންއަށް ނަތީޖާ ނެރެދޭނީ ޔަމާލް އާއި ވިލިއަމްސް
ފްރާންސް ޓީމުން މި މުބާރާތުގައި ދައްކަމުންދާ ދަށް ކުޅުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އެ ޓީމަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރެވުނު އިރު، އެ މެޗުގައި ވެސް އެމްބައްޕޭ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ފެށިގެން އިދިކޮޅު ޓީމަށް ނުރައްކާ ކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ވުރެން ގިނަ ވަގުތު އެމްބައްޕޭ ހޭދަކުރަންޖެހެނީ، ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަޅަމުންދާ މާސްކު ރަގަޅު ކުރުމުގައެވެ.

Advertisement

21 Jun 2024
ދީން
ލަދުވެތިކަމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ
އަހަރެމެން މި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ލަދުވެތިކަން އިސްކުރާ މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަކުރެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ގިނަ ކަންކަމާ ދުރުދުރުން އުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް ޢީދު ފަދަ މުނާސަބާތަކުގައި މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގިނަގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ.
16 Apr 2024
ދީން
މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ ތިމާގެ ހެޔޮކަންތައްތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ސަވާބު އުނިވުމަށް ނޭދޭނަމަ، ޣީބަ ބުނުމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި އެނޫންވެސް މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ދުރުވާންޖެހޭ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮކަންތައް ނެތިވެ ހިނގައިދާނެ.
14 Apr 2024
ދީން
ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް
މީހާ ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ތިންކަމެއް ކީރިތި ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހިނދު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެއްވީ، ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުމެވެ. އެއީ ތިމާކުރާ ހެޔޮކަންތަކާމެދު ހެއްލުންތެރިވުމެވެ. އެހެންމީހުންނަށް ތިމާއަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ހެޔޮކަންތައް ނުކުރެވޭކަމުގެ އިޙްސާސްކުރެވެން ފެށުމެވެ.
13 Apr 2024
ދީން
އަތް ބެލުން ނުވަތަ ފާލު ބެލުން
އަތްބަލާ ނުވަތަ ފާލުބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހަކު އެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް. އެކަމުން އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެނީ، އެހާލަތަށް ގޮސްފިނަމަ އޭނާވާނީ ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހެެއް ކަމުގައި.
09 Apr 2024
ދީން
ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ނުބަިކަމާއެ!
ސިހުރު ހަދާ މީހާއަކީ ކިތަންމެ ގިނަ ހެޔޮ އަމަލެއްކޮށް، ކުރީ ސަފުގާ ނަމާދުކޮށް، ޚަތިމްކޮށް، ރޭ އަޅުކަންކޮށް، ޞަދަގާތްކޮށް، ޒިކުރުކޮށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުތައްކޮށް އުޅޭ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
08 Apr 2024
ދީން
ކަލަގޮވުމާއި އުނދަގޫ ދިނުމުގެ ނުބައިކަން އެނގިލައްވައިތޯއެވެ؟
މި މާތް މައްސަރުގައި ވެސް އަދި އެ ނޫން މައްސަރުތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންތެރޭގައި ޞަދަޤާތްކުރާ އެތައް ބަޔަކު އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޞަދަޤާތް ދިނުމަށްފަހު ކަލަގޮވުން ނުވަތަ ފަޤީރު މީހާ ދެރަވާފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލް ވެދާނެފަދަކަމެކެވެ.
07 Apr 2024
ދީން
ތައައްލީ ކުރުމަކީ ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބާޠިލްވެދާނެކަމެއް
ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މިވެނި މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވާނެއޭ، އޭނާ ދާނީ ނަރަކައަށޭ، އޭނާއަށް ﷲ ނުފުއްސަވާނެއޭ، މިފަދަ ބަސްތަކުން މީހުންނަށް ޙުކުމްކޮށް ﷲ ގެ މައްޗަށް ތައައްލީ ނުކުރައްވާ!
06 Apr 2024
ދީން
އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އެނގުން މުހިންމު
ބިދުޢައާއި ޚުޒަޢުބަލާތާއި ޚުރާފާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަންތައް ބިނާ ނުކުރައްވާ. އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތް އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ!

Advertisement

13 Jul 2024
ވިޔަފާރި
ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 80ރ. ބަހަން އެސްޓީއޯއިން ފާސްކޮށްފި
ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 80ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 17 އަހަރުގެ ތެރޭ އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ބަހާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދުކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.
12 Jul 2024
ޚަބަރު
ގިނަ މީހުނަށް މިއީ އެމީހުންގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިވެންޓު: މުޖުތަބާ
އެއާރ ސާވިސް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި މިފަހަރު ބޭއްވި އިރު، މިއީ މި ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް، އެމީހުންގެ ކެރިއަރުގައި ކުރެވުނު މިފަދަ އެންމެ ރަގަޅު ތަޖުރިބާކަމާއި، އަދި މިއީ އެމީހުނަށް އެންމެ ކާމިޔާބު އިވެންޓު ކަމުގައި އެމީހުން ޕާސަނަލީ ބުނެފައިވާކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޖުތަބާ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
12 Jul 2024
ޚަބަރު
ސަރުކާރުން މި ވިއްކާލީ ވ އަތޮޅުގެ ޓުއަރިޒަމާ ގުޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ އެއް ވަސީލަތް
ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ޝިފާގު ހުސެއިންވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ބޮޑު ފިނޮޅަކީ ވ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން، ކ. އަތޮޅާއި އަރި އަތޮޅުގެ ބައެއް ގެސްޓުހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވެސް ބޭނުން ކުރާ ތަނެކެވެ. އަދި އެ ތަން ވިއްކާލުމަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.
12 Jul 2024
ޚަބަރު
އެއަރ ސަރވިސް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި
މިމަހު 9 އިން 11 އަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް، ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ސައި ލެގޫންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޮންގްރެސް އަކީ ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް އިންވެސްޓްމެންޓުން އިންތިޒާމްކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަރަކާތެކެވެ. މިއިވެންޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާއި ގުޅިގެންނެވެ.
ލައިފްސްޓައިލް
12 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ތެލުލި ކުޅި ބަނުބުކެޔޮ މީ އަނގަޔަށް މީރު ލުއި ކެއުމެއް
ތެލުލި ބަނބުކޭލަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް މީރު ލުއި ކެއުމެކެވެ. ތެލުލި ކޭލަށް ގޭގޭގައި އޮންނަ ޑިމާންޑު އެނގެނީ، ކެއު ތެލަށް އެޅުމަށްފަހު ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބެއްގައި ބަހައްޓައިފި ނަމައެވެ. ތެލުލި ކެޔޮ ދަޅެއް ނަމަ، މަދު ގަޑިއިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދަޅުގެ ފޫ ފެންނާނެއެވެ. އަދި ޑަބިޔަލެއް ނަމަ، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ކަންތައް ނިމޭނެއެވެ.
07 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ދުނިޔެ ނޫނަސް ކާއިނާތުގެ އެހެން ޕްލެނެޓެއްގައި ދިރުންތައް ވާކަމަށް ބެލެވޭ!
އެހެންނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު 1900ގެ މެދުތެރޭގައި ފުޅާވާން ފެށި ޖައްވީ ހޯދުންތަކުގައިވެސް ޖަވާބު ހޯދަން ބޭނުންވި އެންމެ މުހިއްމު ސުވާލަކީ، މިކާއިނާތުގައި އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާ ސޫތްޕާއި މަސްމަހާމެހި ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި ޕްލެނެޓަކީ ދުނިޔެ ކަމުގެ ސުވާލެވެ. ޖައްވީ ހޯދުންތަކާއި، ކުރިއެރުންތަކުގައި، ޤަރުނެއް ނިމިދިޔައިރު، ދުނިޔެ މި ހިމެނޭ ސޯލާ ސިސްޓަމްގައި ދުނިޔެ ނޫން އެއްވެސް ޕްލެނެޓެއްގައި ދިރުމެއްވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ނުފެނުނެވެ.
06 Jul 2024
ޚަބަރު
ބޯ ބުރިވުމުން ވެސް ދޮޅު އަހަރު ވާންދެން ދިރިހުރި ކުކުޅެއް!
މައިކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ، އެމެރިކާގެ ކުކުޅެއް ވަނީ ބޮލާއި ނުލައި 18 މަސްދުވަހު ދިރިއުޅެފައެވެ. އެކުކުޅުގެ ތުންގަނޑާއި ލޮލާއި ބޮލުން ބައެއް ވަކިވީ، އެކްސިޑެންޓަކުންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ 1945 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
05 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ އެންމެ ރަގަޅު މަންތިރިއަކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ މީރު ރަހަ
ފުޓުބޯޅަ ބެލުންތެރިންނަށް އެނގެންޖެހޭ ޕިއްޒާ ކިޗަންގެ އެންމެ ހާއްސަ ސިފައަކީ، މެޗުގެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގުޅާލިޔަސް، އެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގޭ ދޮރުމައްޗަށް ޕިއްޒާ ގެނަސްދޭނެކަމެވެ. އެހެންކަމުން ރެފްރީގެ ކަށިގަނޑާއެކީ ޕިއްޒާ ކިޗަންއަށް ގުޅާލިޔަސް، ހާފު ޓައިމްގައި ކުޅުންތެރިން ޗޭންޖިންގް ރޫމަށް ވަނުމުގެ ކުރިޔަށް ޕިއްޒާ ގެނަސް ގޭ ސިޓިންގ ރޫމަށް ވައްދާނެއެވެ.
04 Jul 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ނޭންގިގެން ބުރިޖަށް އެރުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބަރަހަނާ ހާލުގައި
އޭނާ ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް އެރީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެ ދިއުމަށެވެ. ބުރިޖަށް އަރާ ތަންކޮޅަކަށް ދުއްވާލެވުނު ތަނާ މީހުން ބަލާކަން އޭނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ސައިކަލުގެ ފަހަތު ސީޓުގަ ތިބޭ މީހުން ފަސްއެނބުރި ވެސް ބަލަނީއެވެ. އަދި ފަހަތުން އައިސް އޭނާގެ ސައިކަލާއި އެއްހަމަކޮށްފައި، ނުރުހިފަ ތިބޭ ފާޑަށް ވެސް ބަލަނީއެވެ.
26 Jun 2024
ސިއްޙަތު
ތިން އިންޗީގެ ދަތުރަށް ފަރުވާތެރިވުމަކީ ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް
ރަގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ތިބުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. މި ޖުމްލައަށް ޒަމާނީ ބަދަލެއް ގެންނާނަމަ ބުނަންޖެހޭނީ، ލޫޅާފަތި، ބައްޓަން ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކަށްވުމަކީ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. ފިރިހެނެއް ނަމަ، ބައިސެޕާއި ބަނޑުގެ މަސްތައް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ކާމިޔާބު ފިރިހެނަކަށް ވުމަށް މުހިންމު ޝަރުތެއްކަމަށެވެ. ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ މިހާރުގެ ފެޝަނެކޭ ބުނުމަކީ ވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.
03 Jun 2024
ޗާލު
ޗާލު | ބްރައިޑްސްމެއިޑެއް ނުވަތަ ޙާއްސަ ހަފްލާއަކަށް ހެއާސްޓައިލްކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް
މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ބްރައިޑްސްމެއިޑެއް ނުވަތަ ހާއްސަ ހަފްލާއަކަށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ގެނަސްދިނުމަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
20 May 2024
ޗާލު
ޗާލު | ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް
މި އެޕިސޯޑު ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ، ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށް ހެއާސްޓައިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ގެނަސްދިނުމަށެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި ސްޓައިލިސްޓަކީ ޖަސްޓިންއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮސްޓު ކޮށްދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު މޭކަޕް އާޓިސްޓު އަދި ހެއާސްޓައިލިސްޓު، ރިޒްނާ އަހުމަދެވެ.
12 Jul 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 23
ފައުޒާ ގެއްލުމުން މަންމަ ކުރާ ހިތާމަ އަޑު އަހައަހަ ފަތީން މިހާރު އެވަނީ ވަރުބަލިވެފައެވެ. ހިތާމަކުރަނީ ހަމައެކަނި ފާތުމާއެއް ނޫނެވެ. ފަތީންގެ ހިތުގައިވެސް ރިހެމުންދަނީ ބުނެދެން ނޭނގޭފަދަ ކެކުޅުންތަކެކެވެ. ފާއިތުވި ތިން ދުވަހު ފަތީން ސުކޫލަށް ނުދިޔައީވެސް އެހެންވެއެވެ. ސުކޫލަށް ދިއަސް ފަތީންގެ ސިކުނޑިއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވިސްނޭނެއެވެ. ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އެނބުރޭނީ ފައުޒާއެވެ.
29 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 22
ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރިކޮނެވެ. ފައުޒާގެ މިޒާޖު މުޅިންހެން ބަދަލުވެ ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަވާންފެށިއެވެ. އަރުމަންއާ ތަސްނީފްގެ ސަކަރާތުގައި ބައިވެރިވެ ކުޑަކުޑަކޮށް އެއްޗެހި ބުނެލާ ހެދުންވީ އަފްސަލްއަށް ފައުޒާ އިތުރަށް ކަމުދިޔަ ސަބަބަކަށްށެވެ. ފައުޒާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފެނުމުން ފާއިތުވި ދެދުވަހު އަފްސަލް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވީއެވެ.
21 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 21
އެއީ ޖާގައިގައި އަށްފޫޓު ދިހަފޫޓު ހުރި ކޮޓަރިއެކެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަންނައިރު ކަނާތްފަޅިން ޖެހިގެން އެހުރީ ފާޚާނާއެވެ. ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ހިނގާލުމުން މުޅި ކޮޓަރި އެއްކޮށް ފެންނާނެއެވެ. ދެމީހަކަށް ނިދާލެވޭވަރުގެ ފުޅާ ޑަބަލް އެނދެއް ފާޚާނާގެ ބިތުގައި ޖެހޭގޮތަށް ބަހައްޓާފައިހުރިއިރު ކަނާތްފަޅީގައި ޑުރެސިންގް ޓޭބަލަކާއި އަލަމާރިއެއްވެސް ހުއްޓެވެ. އެނދާ އަލަމާރިއާ ދެމެދު އޮތް ޖާގަ ކޮޅަކީ މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއަކާ ބަލާފައި ފުދޭވަރެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ.
08 May 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 20
އަފްސަލް ގޮސް އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނު ވަގުތު ފައުޒާ އަފްސަލްނެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އަފްސަލްގެ މޫނު ފައުޒާއަށް ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. "ކޮން ކުއްޖެއްތަ؟" ދެލޯ ކުޑަ ކޮށްލާފައި ފައުޒާގެ މޫނު ބަލާލެވޭތޯ އަފްސަލް ކައިރިވިއެވެ. ނަމަވެސް މަގުމަތީގެ އައްޔަށް ފުރަގަސްދީގެން އިނުމުން ފައުޒާގެ މޫނުމަތިވަނީ އޭނާގެ ހިޔަނިން އަނދިރިވެފައެވެ.
29 Apr 2024
ނާކާ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 19
ނުވައެއް ޖަހަން ފަނަރަ މިނެޓަށް ވީއިރު ފޯނާ ކުޅެން ކަމަށް ހަދައިގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރުކަނީގައި ލެނގިލައިގެން ހުރި ފަތީންގެ ޙަޤީޤީ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ މައިގެތެރޭގައި އޮތް އިބްރާހިމްއަށެވެ. ޓީވީއިން އަންނަ ފޯރިގަދަ ލަވައާ އެއްވަރަށް ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި އަތުގައި އޮތް ރިމޯޓުން ޖަހާލަ ޖަހާލަ އަރިއަކަށް އޮށޯވެގެން އޭނާ އޮތީ ސޯފާގައި އަތުގެ މުލައްދަނި ލައްގާލައިގެން ކަނދުރާގައި އެ އަތުގެ ހުދުހަން އަޅުވާލައިގެންނެވެ.
22 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 18
ރީތިވެލައިގެން އަލަމާރިމަތީގައި އޮތް ކިލަލުން ހަފުސްވެފައިވާ ކޮތަޅު ނަގާ އޭގެ އެތެރޭގައި އޮތް ދަބަސް އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލީ އަވަސް ހަރަކާތްތަކެއްގައެވެ. އަލަމާރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާ އަންނައުނުތައް އަޅުވާފައިހުރި ކޮނޑުތައް ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ކަހާލުމަށްފަހު އެންމެ ރީތިކަމަށް ފެނުނު ދެތިން ގަމީހެއް ނަގާ އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލީ ގަޑިއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ރީތި ލަވައެއްގެ ރާގު ތުނބުން ގޮއްވާލަމުން އަވަސްއަވަހަށް ފަތީން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ 11 ޖަހާއިރު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ލޯންޗަށް ދިޔުމަށް ގެއިން ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ސައިބޮއިލާނެ ވަގުތު އޮއްވައި ކޮޓަރިން ނުކުމެވޭތޯއެވެ.
09 Apr 2024
ވާހަކަ
ނާކާ | އެޕިސޯޑު - 17
ޝިމާ ހުންނަންބުނި ގަސް ކައިރިއަށް ޖިޔާދުއާއި ސަހާ އައިސް ހުއްޓުނުއިރު ޝިމާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކަޅުފޮއި އަނދިރީގެ މިފަދަ ރެއެއްގައި މާދުރު ހިސާބުތަކެއް ނުވެސް ފެންނާނެއެވެ. "ގުޅާބަ ތިއްތައަށް.." ދެކޮޅު ބަލާލުމަށްފަހު ޖިޔާދު ބުނެލިއެވެ. "އަޅެ ކޮބާތަ؟" ފޯނު ނަގާ ޑައިލް ކޮށްލަމުން ސަހާ ވަރަށް ހާސްވެލާފައި ބުންޔެވެ.
03 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ކުރުވާހަކަ: ނަސީބު
ސެޝަން ނިމޭ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި އެކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މަޑުކޮށް ނުލައި ދަބަސް ހިފައިގެން ރާމީ ދުއްވައިގަތީ ގެއަށްދާށެވެ. އޭނާ މިއަދު ސްކޫލަށް އައީވެސް މަންމަ ކުރި އާދޭހަށެވެ. އެހެން ނޫނަމަ މަންމަ އެހާ ބަލިވެ އުޅެނިކޮށް ސްކޫލަށް އަންނާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރުނީއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މަންމަ ފިޔަވައި ރާމީގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.