ޚަބަރު
ޚަބަރު
01 Oct 2023
ޚަބަރު
އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު މޫސުން ގޯސް
ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށްވަނީ މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.
30 Sep 2023
ޚަބަރު
ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް ދެއްވާނެ ކަމުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއާއި ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއިއެކު، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އިންތިޚާބީ ރައިސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއްވައި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިޤުތިޞާދު ކޮޅަށް ޖައްސަވާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް މިއޮތް ދުވަސްތަކަކީ ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރާ ގޮތަށް ގެންދެވޭނެ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބަހާއި ޢަމަލާ ދިމާވާނެ ކަމަށްވެސް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.
30 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑރ. މުއިއްޒު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ޑރ، މުޢިއްޒަށް 127،377 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ، 108،376 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުދިން މީހުންގެ %46 އިންސައްތައެވެ.
30 Sep 2023
ޚަބަރު
ވޯޓު ނެގުން ނިންމައި ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނު، 8:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00އަށެވެ. އަދި ހަވީރު، 5:00 ޖެހި އިރު ގިނަ ފޮށިތަކެއް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތައް ނިންމާފައެވެ.
29 Sep 2023
ޚަބަރު
ބްރިޖްގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ސެގްމަންޓް ހުރީ ނިމިފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް ބުނެ ދޮގު ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފު ދައްކާލާއިފިއެވެ. މަހުލޫފު ވަނީ ބްރިޖްގެ ތަނބުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓައް ޒިޔާރަތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ފާޑުކިޔާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާލާފައެވެ.
29 Sep 2023
ޚަބަރު
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ދާނެ: ފަލާހު
ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަކީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް އައިސްފި ނަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް އިތުރަށް ހިންގަވާނެ ކަމަށް މާފަންނު ހުޅަނޑު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން ޑރ. މުއިއްޒު ކޮރަޕްޝަނުގެ އެތައް އަމަލެއް ހިންގެވި ކަމަށާއި ސިނަމާލެ ބްރިޖް އެޅި ކުންފުނިން ފައިސާ ނަގައި އެ މަޝްރޫއިންވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގެވި ކަމަށެވެ.
29 Sep 2023
ޚަބަރު
ގޯތި އަތުނުލާނަމޭ އިދިކޮޅުން ބުންޏަސް ގަބޫލުކުރާނީ ކިހިނެތް: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ގޯތި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި އަތުނުލާނެ ކަމަށް ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވިޔަސް ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ މެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެކަން ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
29 Sep 2023
ޚަބަރު
މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެނަމަ ޑްރަގް ގޭންގްތައް ވަކިހިއްޕާލާނެ: މާޒް ސަލީމް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޮވިވަޑައިގެންފި ނަމަ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގުގެ ގޭންގުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް، މިއަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓު، މާޒު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި މާޒް ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވަނީ ވާހަކަފުޅުވެސް ދައްކަވާފައެވެ.
28 Sep 2023
ދީން
ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް
އެ ޕާޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.
28 Sep 2023
ޚަބަރު
ކަނޑު އުޅަނދު ލައިސަންސްވެސް ޑިޖިޓަލް ކުރަނީ
ކަނޑު އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ކަނޑު އުޅަނދުތައް ދުވައްވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަނީ ފޮތަކާއި ލެމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ކާޑެކެވެ.
28 Sep 2023
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޓީސީސީއިން ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ކުޅުދުއްފުށި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކާ 2 ބަސް ބޭނުންކުރާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މިއީ މާލޭ ސިޓީގައިވެސް ބޭނުންކުރާފަދަ 22 މީހުންގެ ޖާގައިގެ 2 މިނީ ބަހެވެ.
28 Sep 2023
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައްވެސް ނިމި ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރު!
ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ ފްލެޓްތައް ނިމި އެތަންތަން ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތަރައްޤީކުރާ ޕޮލްކޯ ޕްލެޓްތައް ނުނިމިވަނީ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައެވެ.