ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު
29 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މާނޭ، ފެބީނިއޯ އަދި މަހްރޭޒް ވެސް ސައުދީ ލީގަށް
ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް އަދި ޖެހިޖެހިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 12 އަހަރު ވެސް ބުންޑެސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކްއަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ސެނެގާލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަޑިއޯ މާނޭ އާއި އިނގިރޭސި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމުގައިވާ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުންދިޔަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރ ފެބީނިއޯ އަދި އިނގިރޭސި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިތުވި 3 އަހަރު ހޯދާ، އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކުރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުންދިޔަ އަލްޖީރިއާގެ ރިޔާދް މަހްރެޒް ވެސް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
28 Jul 2023
ކުޅިވަރު
އައި.އޯ.އައި.ޖީ. އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވޮލީ ޓީމުތައް ތައިލެންޑަށް
މި ކޭމްޕާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރު މިނިސްޓަރ އޮނޮރަބަލް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މި ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ނިކުންނަނީ 2019 ގައި ލިބުނު 15 މެޑަލަށް ވުރެން އިތުރަށް މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށާއި، މިކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ޓާގެޓެއްގައި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައެވެ.
27 Jul 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކެޕްޓަން ސައުދީ ލީގަށް ބަދަލުވެއްޖެ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަރޕޫލް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ސައުދީ ޕްރޯލީގުގެ އަލް އިއްތިފާގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ލިވަރޕޫލަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެދީ، ގިނަ ދުވަހު ކެޕްޓަނެއްގެ މަގާމް އަދާކޮށްފައިވާ ސްޓީވެން ޖެރާޑް ކޯޗު ކޮށްދެމުންނަށް މި ޓީމަށް ހެންޑަސަން ބަދަލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި $15.4 މިލިއަން އަށެވެ.
24 Jul 2023
ކުޅިވަރު
"ސެކަންޑް ސްކިން" ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޒަހާ ގަލަޓަސަރާއިއަށް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަލީގު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއަށް މެދުނުކެނޑި އަށް ސީޒަން ކުޅުމަށްފަހު, އެޓީމުގެ އެޓޭކްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދިއަ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުޅުންތެރިޔާ, ވިލްފްރައިޑް ޒަހާ, ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރާއި އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެ ޓީމަށް ޒަހާ ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން, އެއްވެސް ޓްރާންފަރ ފީ އަކާ ނުލައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެ ޓީމު މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތް ކަމުގައިވާ, ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮޑަށް އިތުރު ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
22 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މިއާމީއަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް މެސީގެ މުހިންމު ގޯލެއް
ފުޓްބޯޅަ ތަރި, އަރޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ އެމެރިކާގެ އިންޓަރ މިއާމީއަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވެސް އެޓީމަށް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. ލީގްސް ކަޕް މެޗުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޓަމިއާމީ ބައްދަލުކުރީ މެކްސިކޯގެ ކްރޫޒް އަޒުލް އާއި އެވެ.
08 Jul 2023
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ 18 ޤައުމުގެ ވެލި، އެއްޓޭންކެއްގައި
އޭޝިއާގެ ސަރފިންގ ގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ، މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި އޮންނަ އާދަކާދައިގެ މަތިން ސޭންޑް ސެރަމަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސޭންޑް ސެރަމަނީ ހަރަކާތް ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އެތުލީޓުން ތަފާތު ސަޤާފަތްތަކާއި އާދަކާދަތަކަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް އެތުލީޓުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްބައިވަންތަކަމެވެ. އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގައި ބައިވެރިވާ 18 ޤައުމެއްގެ އެތުލީޓުން ވަނީ، އެ އެތުލީޓުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިން ގެނައި ވެލި އެއްޓޭންކަކަށް އަޅާފައެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފަލަސްޠީނު، ލުބުނާން، ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާ، އިރާން، އަފްޣާނިސްތާން، އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީލަންކާ، ތައިލޭންޑް، މޮންގޯލިއާ، ޗައިނާ، ޓައިވާން، އިންޑޮނީޝިއާ، މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރް، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ.
08 Jul 2023
ކުޅިވަރު
އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތުލުސްދޫގައި ފަށައިފި
މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ، ޖުލައި 8 އިން 17 އަށް، ކ ތުލުސްދޫގައެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި، ދުނިޔޭގެ 18 ޤައުމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިމުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، މުބާރާތް ފަށްޓަވައިދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. މުބާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިމުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ބޮޑު އުފާފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެތުލީޓުންނަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
29 May 2023
ކުޅިވަރު
އެވަޓަން ސަލާމަތްވިއިރު އެސްޓަންވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފަހު ދުވަހު ޑޮކޯރޭގެ ގޯލަކުން ބޯނެމައުތް ބަލިކޮށް އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. އަދި އެސްޓަން ވިލާ ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވީ، މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބްރައިޓަން 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިކޮށްގެނެވެ.
28 May 2023
ކުޅިވަރު
ޑޯޓްމަންޑް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ބެޔާން ތަށި އުފުލާލައިފި
ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި އޮތް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ ތަށި، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު، ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު ވެސް އެ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކް، ޖެހިޖެހިގެން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.
20 May 2023
ކުޅިވަރު
ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ: މަޚުލޫފް
މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ، އއ. ބޮޑުފުޅުދޫގައި މިސަރުކާރުން އެޅި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައީސް އބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ވަނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ޓާފްއަޅައިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި އެއްވެސް ބޮޑު ދަނޑެއް ހަދައި ދެވިފައި ނުވާކަން މަޚުލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
03 May 2023
ކުޅިވަރު
މާޒިޔާއިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް, މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި މުބާރާތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާޒިޔާ އިން ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.
27 Apr 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ކޯ ޕިން ޗަންގް
އޭނާ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ރޭ ކުޅު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި، ފިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޔޯހަން ޗުއާ އާ ބައްދަލުކޮށް، 10-8 ފްރޭމުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 22 ވަނައިގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާއަށް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީއާ މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.  މިމުބާރާތަކީ، ދުނިޔޭގެ 15 ޤައުމެއްގެ 64 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތެެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 16 ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.