ކުޅިވަރު
19 May 2024
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް
ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެންމުން އަންނަ މެންސިޓީއިން މި ހޯދި ކާމިޔާބަކީ އަދި މިހާތަނަށް އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެހެން ޓީމަކަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ ތިން ފަހަރަށެވެ.
19 May 2024
ކުޅިވަރު
އާސެނަލްއަށް ލީގު ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: ރޮނާލްޑޯ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލްއަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެކަން އާސެނަލްއަށް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ މިހެން ބުނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި އޮތް ބޮކްސިން މެޗެއް ބަލަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.
19 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސީޒަން ނިންމާލި ހަމައެކަނި ޓީމުގެ ޝަރަފު ލެވަކޫސެންއަށް
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާގެ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނުއިރު، މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ލީގު ކަށަވަރުކުރި ބެޔާ ލެވަކޫސެންއިން ފަހު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ޓީމުގެ ޝަރަފު އެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.
15 May 2024
ޓޭބަލް ޓެނިސް
އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެތުލީޓަކަށް ދީމާ
މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ގައި ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ފަށާ، "ދަ 2024 ސަމާ އޮލިމްޕިކްސް" އަށް ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ދީމާ އޮލިމްޕިކްސް އިން ޖާގަ ހޯދީ ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.
14 May 2024
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް
އާސެނަލް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ އަވަށްޓެރިންގެ އެހީ
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޓޮޓްނަމް ހޮޓްސްޕަރ (ސްޕާސް) ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ، ސިޓީގެ އަމިއްލަ ބާރު ލީގު ތަށިން ކަނޑުވާލާ، އެ ފުރުސަތު އާސެނަލްއަށް ލިބިދިނުމަށް މުހިންމު މެޗެކެވެ. މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ފަހު މެޗެތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ ކުރިން މިރޭ އެ ބާރު ލިބިފައި މިއޮތީ އާސެނަލްއާއެކު ނޯތު ލަންޑަނަށް ނިސްބަތްވާ ސްޕާސްއަށެވެ.
12 May 2024
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު އާސެނަލް އޮތީ އުއްމީދުގައި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި އާދީއްދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް، ލީގު ރޭހުގެ އެއްވަނައަށް އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ޖެހިލައިފިއެވެ.
10 May 2024
ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލާއެކު ލެވަކޫސެންއަށް ޔޫރަޕްގެ ތާރީހީ ރެކޯޑެއް
ޔޫރަޕުގެ ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ދެވަނައަށް އެންމެ ވަރުގަދަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ، ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގެ ފަހު ސިކުންތުގައި ބެޔާން ލެވަކޫސެން އިން ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އޭ އެސް ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުކުރުމާއެކު، ޔޫރަޕްގެ ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި މުބާރާތްތައް ކުޅެން ފެށިފަހުން، މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފައިވާ ޓީމުގެ މަގާމު ލެވަކޫސެންއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.
09 May 2024
އޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ހޮސޭލޫ ބެންޗުން އަރާ ރިއާލް މެޑްރިޑް ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފި
މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނެޓަށް ދިޔަތަނާ، މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު، ކާލޯ އެންޗެލޮޓީ ގެނައީ އެޓޭކިން ބަދަލުތަކެކެވެ. އޭނާ ކުޅެން ނެރުނީ ވަލްވަރްޑޭ އަދި ރޮޑްރީގޯގެ ބަދަލުގައި ހޮސޭލޫ އަދި ބްރާހިމް ދިއާޒްއެވެ. މި ބަދަލު ވެގެންދިޔައީ މެޗު ބަދަލުކުރި ފޮމިއުލާއަށެވެ.
08 May 2024
އޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޑޯޓުމަންޑުން ހޯދައިފި
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑުން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލުގެ މި ޖާގަ އެ ޓީމުން ކަށަވަރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
05 May 2024
ބެޔާން ލެވަކޫސެން
ބޮޑު ތަފާތަކުން ފްރެންކްފާޓް ބަލިކޮށް، ލެވަކޫސެން ބަލިނުވެ 48 މެޗު ހަމަކޮށްފި
ޖަރުމަން ބުންޑެސް ލީގާގެ ޗެމްޕިއަން، ބެޔާ ލެވަކޫސެން އިން އެއިންޓްރެޗް ފްރެންކްފާޓު 5-1 އިން ބަލިކޮށް، އެ ޓީމުން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑު އައުކޮށްފިއެވެ. ފްރެންކްފާޓުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ނަތީޖާއާއެކު، ލެވަކޫސެން މިހާރު މިވަނީ ބަލިނުވެ 48 މެޗު ހަމަކޮށްފައެވެ.
05 May 2024
ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާ
ބާސެލޯނާއަށް މޮޅުނުވެވުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލީގު ޔަގީންވެއްޖެ
ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ އިރާކޮޅު ރެއާލް މެޑްރިޑު މޮޅުވެފައިވަނިކޮށް، ބާސެލޯނާއަށް އެ ޓީމުގެ މެޗު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމާ ގުޅިގެން، މި ސީޒަނުގެ ތަށި މެޑްރިޑަށް ޔަގީންވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނިކުތީ ކެޑިޒް އާ ދެކޮޅަށެވެ. މެޑްރިޑު 3-0 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ބާސެލޯނާއިން ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ 4-2 އިން ބަލިވެފައެވެ.
04 May 2024
ބުންޑަސްލީގާ
މި ސީޒަނަށްފަހު ޑޯޓުމަންޑު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރެއުޒް އިއުލާންކޮށްފި
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑުގެ އެކަޑަމީއިން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅައަށް ނިކުމެ، އެ ކުލަބުގެ ސީނިއާ ޓީމާއެކު 12 ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށްފަހު، އިތުރަށް އެގްރިމެންޓު އައު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކުލަބުގެ މިޑްފީލްޑަރ، މާކޯ ރެއުޒް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
03 May 2024
ޔޫރޮޕާ ލީގު
ރަށުން ބޭރުގައި ރޯމާ ބަލިކޮށް ލެވަކޫސެން ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލަކާ ގާތަށް
ޔޯރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޭއެސް ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީގައި ކުޅުނު މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް، 22 އަހަރަށްފަހު ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލާ ކައިރިޔަށް ބެޔާން ލެވަކޫސެން ޖެހިލައިފިއެވެ.
02 May 2024
އޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ފުލްކުރޫގްގެ ގޯލާއެކު ޑޯޓުމަންޑުން ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން، ޕެރިސް ސެއިންޓް-ޖާމެއިން (ޕީއެސްޖީ) 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީވެފައި އޮތް ޑޯޓުމަންޑުގެ ސިގްނަލް އިޑޫނާ ޕާކުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް، ނިކްލަސް ފުލްކުރޫގްއެވެ.
01 May 2024
އޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ވިނީގެ ޕެނަލްޓީއާއެކު މެޑްރިޑުން މެޗު ނިންމާލީ ހިންހަމަޖެހިގެން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބެޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ބެޔާންގެ އެލިއަންސް އެރީނާގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އެއްވަރުވުމަކީ، މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެކެވެ.
30 Apr 2024
ކުޅިވަރު
ދިވެހި ލީގު އޮގަސްޓު 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފި
ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ކުލަބުތަކާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިމުނު ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ޝެޑިއުލްގައި ވާގޮތުން ދެން ފަށާނީ 1 އޯގަސްޓް 2024 ގައެވެ.