ޚަބަރު
ޚަބަރު
26 Sep 2023
ޚަބަރު
އާބަންކޯގެ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފުންގެ ކުދިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް އާބަންކޯގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދެވެ. މިތަން ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު އެކަމަނާ ވަނީ އެ ސެންޓަރުގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިންނާއިއެކު ވަގުތުގޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.
26 Sep 2023
ޚަބަރު
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް 300 ފްލެޓް ދެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 300 ފްލެޓް ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ފްލެޓްތައް ދޭނީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިންނެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލެވެނީ 282،804 މީހުންނަށް، ލިސްޓު ފައިނަލްކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282،804 މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 282،395 މީހަކަށެވެ. އެހެންކަމުން 2 ވަނަ ބުރުގައި އިތުރަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 409 މީހަކަށެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ ކެންޕެއިން ވަރުގަދަކޮށް ދެކުނަށް!
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާން ދެން އޮތީ އެންމެ 4 ދުވަހެވެ. އެގޮތުން ކެންޕެއިންގައި ގުޅިފައިވާ ޕަޓީތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޕެއިން އަންނަނީ މާލޭގައި ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
ފްލެޓް ރޭޓާއިއެކު ކަރަންޓް ބިލް %30 އާއި %50 ދޭތެރޭ އަދަދަކަށް ކުޑަވާނެ: ސްޓެލްކޯ
ކަރަންޓަށް ބިލްކުރާ ބޭންޑް ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހެދުމުން ގޭބިސީތަކުގެ މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން 30 އާއި 50 އިންސައްތައަށް ކުޑަވާނެކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކެއްގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވެސް، ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރިޔަސް، ބޭންޑުތަކަށް ޗާޖުކުރާ ރޭޓް ބަދަލު ނުވެ އެއް ރޭޓަކުން ބިލްކުރަން ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
ހުއްދަ ނުހޯދައި އުތުރު ތިލަފަޅަށް އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައަޅައިފި
އުތުރުތިލަފަޅުގައި އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފަވަރު ބަނދަރަށް ހުއްދަނެތި ވަދެ ވީޑިއޯކޮށް، ސިފައިންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެރަށަށް އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
ދިޔަރެސްގެ ނޫސްވެރިއަކު ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާ މަގުމަތިން ދިމާކޮށްފިކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް އަދާކުރެވި، ނިޔާޒް އިބްރާޙީމަށް ދިޔަރެސްގެ ނޫސްވެރިއަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކޮށްފިކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ކަން ހިނގާފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.
24 Sep 2023
ޚަބަރު
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ގުޅުން ކަނޑާލި އިރާނާއިއެކު އަލުން ހާރިޖީ ގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފި
ރާއްޖޭން އީރާނާ ގުޅުން ކަނޑާލިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އަލުން ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ވަނީ އދ. ގެ 78 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބުލީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހަލީލާއި އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާމިރު އަބްދުﷲހީޔަން ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.
24 Sep 2023
ޚަބަރު
އިންޑިއާއިން 2 ހެލިކޮޕްޓަރުވެސް ގެނައީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި: ޝާހިދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި 2 ހެލިކޮޕްޓަރު ވެސް ގެނައީ މި ސަރުކާރުން ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ އެމްޑީޕީގެ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.
24 Sep 2023
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ދިރިއުޅޭނީ ދިވެހިން: ރައީސް
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ދިރިއުޅޭނީ ދިވެހިންކަމަށާއި، ފްލެޓާއި ގޯތި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަލަށް ހުޅުވާލާ ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން އުތުރު ތިލަފަޅުން ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނާއި ގުޅުން ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ އެމްޑީޕީގެ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
24 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑު ނިންމީ ހާލަތުގެ އަޅަކަށް ނުވެ، ރިފޯމްކޮށް އިސްލާޙުކުރާ އެޖެންޓަކަށް ވާން: އަމީން
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރެއްވި ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރަނިންމޭޓް އަމީން އިބްރާހިމް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އަމީން ރައީސް ސާލިހްއަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރެއްވީ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.
24 Sep 2023
ޚަބަރު
ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ދިވެހީންނަށް އަލުން ހޯއްދަވައިދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހް: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
ެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެއްވީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ޤާނޫނަށް ގެންނެވި އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިކަން ބަދަލުކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ސާލިޙް އެވެ. މި އިސްލާހާއެކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބައެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށް ނުދެވޭގޮތަށް ނުދެވޭނެއެވެ.