ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް
28 Mar 2021
ރިޕޯޓް
ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ 70އިންސައްތަ ބިނާވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އާމުދަނީއަށް. އެހެންކަމުން ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ކިހިނެއް؟
21 Mar 2021
ރިޕޯޓް
މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅެން ފެށިތާ، 2000 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވި މިންވަރު ދަށެވެ.
14 Mar 2021
ރިޕޯޓް
ރާއްޖޭގައި އެޗް.އައި.ވީ އަށް ޕޮސިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ!
ރާއްޖޭގައި އެޗްއައިވީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މިކަން ސިއްރުކުރާ މިކަހަލަ ކިތައް މީހުން އުޅޭނެތޯ؟ މިއީ ގިނަބަޔަކު ސިއްރުކުރި ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް.
07 Mar 2021
ރިޕޯޓް
މާދަމާގެ ޖީލުގެ ދަރީންގެ ރައްކަލަށްޓަކައި މިއަދު އަހަރެމެން ވެކްސިން ޖަހަމާ!
ސަރަހައްދުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަސާސީ ސިއްޙީ ފަރުވާގައި ނަމޫނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ސާސްކަފްގެ ލަނޑު ދަނޑިތަކާއި، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގައި އެންމެ މުހިއްމު ބައެއް އަދާކުރީ ވެކްސިނެވެ.
26 Feb 2021
ރިޕޯޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމްބަރުތަކުން އުއްމީދު އާވެއްޖެ
1972 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނު ފަހުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އައީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަ ބަންދުކޮށް، ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް؟