ޔޫރޯ 2024
05 Jul 2024
ލިއޮނެލް މެސީ
ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ނާކާމިޔާބުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން މެސީއަށް ވެސް އެ "ބޮނޑި ބޮވިއްޖެ"
ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައިވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މެސީއަށް މި ހެދުނު ގޯސް ފޫބައްދައިދިނުމަށް ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތުން، އާޖެންޓީނާ ވަނީ 4-2 އިން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް-އައުޓް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.
03 Jul 2024
ޔޫއެފާ ޔޫރޯ
ޔޫރޯގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކުރީގެ ގިނަ ހަނދާންތަކެއް
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތަކުގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމުތައް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން، ޔޫރޯ 2008 އާއި ޔޫރޯ 2016 ގެ އިތުރުން، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގިނަ ހަނދާންތަކެއް ވެސް ގެނުވާނެއެވެ. އަދި މި ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ މެޗުތަކަކީ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓޭނެ މެޗުތަކަށް ވެގެން ދާނެކަން ވެސް ޔަގީނެވެ.
29 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ޗެމްޕިއަނުން ކަޓުވާލައި ސްވިޒަލޭންޑު ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި
ޔޫރޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ 2-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު، ސްވިޒަލޭންޑުން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނު ހިމެނޭ ގްރޫޕް-އޭ އިން ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގަދަ-16 އަށް ދަތުރުކުރި ސްވިޒަލޭންޑު ވަނީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި 5 ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.
29 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ގަދަ 16 ގައި ފީފާ ރޭންކިން 2 އަދި 3 ވަނަ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ-16 ގެ މެޗުތައް މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، މި ބުރުގައި އެންމެ ފޯރިގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ފީފާ ރޭންކިންގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ފްރާންސް އާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މި ދެ ޓީމު ވެސް ގަދަ-16 އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ، އެ ޓީމުތައް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.
27 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޖޯޖިއާ ގަދަ-16 އިން ޖާގަ ހޯދައިފި
ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމި، ގަދަ-16އަށް ޓީމުތައް ހަމަވި އިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށްފަހު ގަދަ-16 އިން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ޖޯޖިއާއެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި 2-0 އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ތިން ވަނައަށްދާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ 4 ޓީމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. ޖޯޖިއާ އަތުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވި ނަމަވެސް، ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ޕޯޗުގަލް އޮތީ ގަދަ-16 ގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.
27 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯގައި އަލަށް ހުރިހާ ޓީމަކަށް އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓު ލިބިގެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމިއްޖެ
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ހުރިހާ ޓީމަކަށް އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓު ލިބިގެން އެއް ގްރޫޕެއްގެ މެޗުތައް ނިމިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އީ ގައި ހިމެނޭ ރުމޭނިއާ، ބެލްޖިއަމް، ސްލޮވެކިއާ އަދި ޔުކްރެއިންއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 4 ޕޮއިންޓެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ އެއް މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް މެޗުން އެއްވަރުވެ އަދި އެއް މެޗުން ބަލިވެފައެވެ.
26 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
އިންގްލެންޑްގެ ކޭމްޕް ދޫކޮށް ފޮޑެން ޔޫކޭއަށް ގޮސްފި
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިނގްލެންޑް ޓީމުގެ ޒުވާން މިޑްފިލްޑާ، ފިލް ފޮޑެން، އިންގްލެންޑްގެ ކޭމްޕު ދޫކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސްފިއެވެ.
22 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯއަށްފަހު މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދެން ނުފެނުމަކީ ގާތް ކަމެއް
ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2024 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި، ކްލަބު ކެރިއަރ ވެސް ނިންމާލައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރ ނިންމާލާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.
21 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ކެލެފިއޯރީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލާއެކު ސްޕެއިނުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޔަގީންކޮށްފި
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެއް މެޗު ބާކީ އޮއްވައި ސްޕެއިން އިން ގްރޫޕް-ބީ ގެ އެއްވަނަ ޔަގީންކޮށް، ގަދަ-16 އިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުގައި ހަމައެކަނި ފެނިގެން ދިޔަ ގޯލަކީ އިޓަލީގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރ، ރިކާޑޯ ކެލެފިއޯރީ ގައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެކެވެ.
19 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ރީތި ގޯލަކާއެކު ޔޫރޯގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ގޫލާ ޖާގަ ހޯދައިފި
މުޅިން އަލަށް ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިފި ޖޯޖާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ތުރުކީގެ ޒުވާން ފޯވާޑު، އާރދާ ގޫލާރ ކާމިޔާބުކުރި ރީތި ގޯލާއެކު، މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އޭނާ ހޯދައިފިއެވެ.
16 Jun 2024
ޔޫއެފާ ޔޫރޯ
ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އަވަސް ގޯލު އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޔޫއެފާ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލު އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް އަލްބޭނިއާގެ ނެދިމް ބަޖްރަމީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ މި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޔޫރޯ 2024ގެ ގްރޫޕް-ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައެވެ. އިޓާލިއަން ސީރިއާގެ ސަސުލޯއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބަޖްރަމީގެ މި ތާރީހީ ގޯލު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ، އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލިބުނު އެއްލުމެއްގެ ބޭނުން ހިފައި، މެޗު ފަށައިގެން 22 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައެވެ.
14 Jun 2024
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ތަފާތު ދައްކާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލާ މުބާރާތަކީ، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަހިވާއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ޖަރުމަނާއި ސްކޮޓްލެންޑެވެ.