Advertisement

05 Jul 2024
ލިއޮނެލް މެސީ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ނާކާމިޔާބުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން މެސީއަށް ވެސް އެ "ބޮނޑި ބޮވިއްޖެ"

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައިވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މެސީއަށް މި ހެދުނު ގޯސް ފޫބައްދައިދިނުމަށް ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތުން، އާޖެންޓީނާ ވަނީ 4-2 އިން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް-އައުޓް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ-16 ގައި ޕޯޗުގަލް އާއި ސްލޮވީނިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ އެކްސްޓްރާ ޓައިމްގައި ޕޯޗުގަލްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ރޮނާލްޑޯގެ އަތުން ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، ޕޯޗުގަލްއަށް ސްލޮވީނިއާގެ ގޯލު ކައިރިން އެ މެޗުގައި ލިބުނު ހުރިހާ ހިލޭ ޖެހުމެއް ޖަހާފައިވުމުން އެކަމާ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި އޭނާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި ސްލޮވީނިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ނާކާމިޔާބުވި ޕެނަލްޓީ އާއި އޭގެ ފަހުން ރޮނާލްޑޯ އެކަމާ ހިތާމަކުރާ މަންޒަރު

އެ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކީޕަރު ވަނީ ސްލޮވީނިއާއިން ޖެހި ހުރިހާ ޕެނަލްޓީއެއް މަތަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕޯޗުގަލް ވަނީ 3-0 އިން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް-އައުޓް ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވެނެޒުއޭލާ އަދި ކެނެޑާ ބައްދަލުކުރާ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 6 ޖެހިއިރު ފެށި، އާޖެންޓީނާ އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ އާޖެންޓީނާއިންނެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާގެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒްއެވެ. އަދި މި ސްކޯގައި މެޗު ނިމެން ދަނިކޮށް، އިކުއެޑޯއިން ގޯލެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮޑްރިގޭޒްއެވެ.

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މެސީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ "ޗިޕް ޑައުން" ކޮށް ގޯލުގެ މެދަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ބޯޅައިގައި ޖެހުނު މިންވަރު ބާރުވުމުން، ގޯލުގެ ބޭރަށް ބޯޅަ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހުމަށްފަހުއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ޕެނަލްޓީތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް، އެލްކްސިސް މެކަލިސްޓާ، ގޮންޒާލޯ މޮންޓިއެލް އަދި ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑިބޫ މާޓިނޭޒްވަނީ އިކުއެޑޯގެ ދެ ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށްފައެވެ. އިކުއެޑޯއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނު ދެ ޕެނަލްޓީއަކީ ޖޯން ޔެބޮއާ އާއި ޖޯޑީ ކެއިސީޑޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީތަކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.