Advertisement

05 Jul 2024
ޔޫރޯ 2024
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޓޯނީ ކްރޫޒްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރު މިރޭ ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެބާ؟

ޖަރުމަނު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް މިޑްފީލްޑަރު، އަދި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅެމުން ދިޔަ މޮޅެތި މިޑްފީލްޑަރުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ ޓޯނީ ކްރޫޒް މިރޭ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗަކީ، އޭނާގެ ކުޅުން ބަލާލުމަށް އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތުކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ރިއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދެން އައު ނުކުރަން ނިންމައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފަހު ޖުމްލަތައް ލިޔަމުންދާ ކްރޫޒް ބުނެފައިވަނީ، ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާއެކީ އޭނާގެ ބޫޓު އެލުވާލާނެކަމަށެވެ.

ހަމަގައިމު ވެސް ދެން އޭނާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޖާޒީގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މެޗެއް ނުކުޅޭނެއެވެ. އަދި މިރޭ ސްޕެއިންއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ކުޅެދޭ އެންމެ ފަހު މެޗަށް ވުން ވެސް ގާތެވެ. އެހެންކަމުން މިރޭގެ މެޗުގައި އޭނާ ކުޅޭ 90 މިނެޓުގައި އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ، ޖަރުމަނު ސަޕޯޓަރުންނާއި، ކްރޫޒްއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުނަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

Advertisement

ކްރޫޒް އާ އެކު ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެޑްރިޑަށް ކުޅެފައިވާ ހޮސޭލޫ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، މިރޭގެ މެޗަކީ ކްރޫޒްގެ ފަހު މެޗަށް ވާން ސްޕެއިން ޓީމުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި ކްރޫޒްއަކީ ރަހްމަތްތެރިއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، މުބާރާތަށް ވިސްނާނަމަ، އެ ނޫން ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

"އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޓޯނީ ރިޓަޔާކުރަން. އޭނާއަކީ އަހަރެންގެ ރަހްމަތްތެރިއެއް. އޭނާއާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައި ހުންނާނެ. އަދި އޭނާ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ގިނަ އިރުޝާދާއި ނަސޭހަތްވެސް ދީފައި ހުންނާނެ. ނަމަވެސް މިވަގުތުގެ ވިސްނުން ހުރީ ސްޕެއިން ޓީމާއި ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗަށް. އެހެން ޓީމު ތަކާއި، އެ ޓީމު ތަކުގެ ކުޅުން ތެރިން މުހިންމެއް ނޫން"

ކުރޫޒްގެ ރިޓަޔަމެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޮސޭލޫ ބުންޏެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާ ކުރުމަށް އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކްރޫޒް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުއެވެ. މި ނިންމުން ވެގެން ދިޔައީ، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވި ނިންމުމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރު އޭނާގެ ފޯމާއި ކުޅެމުންދާ މޮޅު ކުޅުމެވެ. ނަމަވެސް ރިޓަޔާ ކުރާނީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުހުގައި ހުރެފައި ކަމަށް ކުރޫޒް ވަނީ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްރޫޒް ބުނެފައިވަނީ، ޖަރުމަނު ޓީމުން މިރޭ މަސައްކަތް ކުރާނީ މެޗު ޑޮމިނޭޓް ކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ސްޕެއިން ޓީމުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެސް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ފެންވަރުގެ މިޑްފީލްޑަރ ރޮޑްރީއެވެ.

ރޮޑްރީގެ ލީޑަޝިޕް ސްޕެއިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ސްޕެއިން ގަދަ-16 ގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަނުމާއެކީ، ކުޅުންތެރިން ހަމަޖައްސާ، ދަނޑު ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިން މަންޒަރު ކެމެރާތަކުން ފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް އަލުން ހޯދުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އޭނާ ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ މެޗުގައި ސްޕްއިންގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އޭނާއެވެ.

ޔޫރޯގައި މިހާތަނަށް އެންމެ މޮޅު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން މިރޭ އޮންނައިރު، މެޗު ޑޮމިނޭޓް ކުރުމުގައި ކުރޫޒް އާއި ރޮޑްރީގެ ކުރިމަތިލުން ވެސް ބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.