Advertisement

10 Jul 2024
ޔޫރޯ 2024
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ފްރާންސް ކޮޅަށް ގޯލު ޖަހާ، ޔޫރޯގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޔަމާލަށް

ޔޫރޯ 2024 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފްރާންސް ކޮޅަށް ގޯލެއް ޖެހުމަށްފަހު، ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު، ސްޕެއިންގެ ލެމިން ޔަމާލް ހޯދައިފިއެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ފްރާންސް ކޮޅަށް ގޯލު ކާމިޔާބުކުރި އިރު ޔަމާލްގެ އުމުރަކީ 16 އަހަރާއި 362 ދުވަހެވެ. އަދި މިއީ ޔޫރޯގައި އޭނާ ކުޅޭ 6 ވަނަ މެޗެވެ.

ޔޫރޯގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑު ކުރިން އޮތީ ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޖޯހަން ވޮންލަންތޭންގެ އަތުގައެވެ. އެ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 18 އަހަރާއި 141 ދުވަހެވެ. އަދި އެ ގޯލަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ޔޫރޯ 2004 ގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް، މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވޮންލަންތޭން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މުޅިން އަލަށް ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިފި ޖޯޖިއާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ތުރުކީގެ ޒުވާން ފޯވާޑު އާރދާ ގޫލާރ ކާމިޔާބުކުރި ރީތި ގޯލާއެކު، މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ އޭނާއެވެ.

ތުރުކީގެ އަރދާ ގޫލަރ އޭނާގެ ތާރީހީ ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ

ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮތީ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އަތުގައެވެ. ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގައެވެ. އެއީ އެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ގްރީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައެވެ. މި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރި އިރު ރޮނާލްޑޯގެ އުމުރަކީ 19 އަހަރާއި 128 ދުވަހެވެ. އަދި ޖޯޖާ ކޮޅަށް ގޫލަރ އޭނާގެ ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 19 އަހަރާއި 114 ދުވަހެވެ.

ޔޫރޯގައި ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން:

ލެމީން ޔަމާލް – 16 އަހަރާއި 362 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2024)

ޖޯހަން ވަންލޮންތެން –    18 އަހަރާއި 141 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2004)

ވޭން ރޫނީ –          18 އަހަރާއި 237 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2004)

ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް –      18 އަހަރާއި 317 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2016)

ޑްރަގަން ސްޓޮކޮވިޗް –    19 އަހަރާއި 108 ދުވަސް (ޔޫރޯ 1984)

އާރދާ ގޫލާރ –         19 އަހަރާއި 1144 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2024)

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ –  19 އަހަރާއި 180 ދުވަސް (ޔޫރޯ 2004)

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.