އެމެރިކާ
06 Jul 2024
ޚަބަރު
ބޯ ބުރިވުމުން ވެސް ދޮޅު އަހަރު ވާންދެން ދިރިހުރި ކުކުޅެއް!
މައިކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ، އެމެރިކާގެ ކުކުޅެއް ވަނީ ބޮލާއި ނުލައި 18 މަސްދުވަހު ދިރިއުޅެފައެވެ. އެކުކުޅުގެ ތުންގަނޑާއި ލޮލާއި ބޮލުން ބައެއް ވަކިވީ، އެކްސިޑެންޓަކުންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ 1945 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
23 Mar 2024
ދުނިޔެ
އ.ދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގައި އެމެރިކާއިން ކުޅެން އުޅުނު ޑްރާމާ ކާމިޔާބެއް ނުވި
ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ކަމަށް އަޑު ފަތުރައި، އެމެރިކާއިން އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ (އ.ދ.) ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާހެއް ނުވިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅި މި ގަރާރު ފާސްވެފައި ނުވަނީ، އެ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ދެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާ މި ގަރާރު ވީޓޯ ކުރުމުންނެވެ.
15 Jan 2024
ޚަބަރު
ސޯމާލިއާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރަކުން ސިފައިންގެ ދެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓި ގެއްލިއްޖެ
02 Nov 2023
ދުނިޔެ
މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތަކަށް ހަމަލާދޭނެ އިންޒާރުދީފި
ޔަމަނުގެ ހޫތީންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ، އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ މަނަވަރަކާއި ދިމާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލްތައް ދަތުރުކުރާ މަންޒަރުފެންނަ ފޮޓޯއެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެއިން މާނަކޮށްދެނީ ހޫތީން އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތަކަށް ހަމަލާދޭނެ ކަންކަމުގައިވެސް ހަނގުރާމަ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
21 Oct 2023
ޚަބަރު
ހަމާސްއިން އަސީރުންގެ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ދެ ރައްޔިތަކު ދޫކޮށްލައިިފި
ހަމާސްއިން އަސީރުންގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާއަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު 200އަށް އަރާނެ ކަމުގައި އިޒްރާއީލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމާސްއިން އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިޒްރޭލުން ދަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އާއްމުންނަށް ހަމަލާދީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީން ޝަހީދު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޣައްޒާއިން ފެނާއި ކަރަންޓާއި އިންޓަރނެޓް ކަނޑާލައި ޣައްޒާއަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ތެލާއި ބޭސް ވެއްދޭނެ މަގުތައްވެސް އިޒްރޭލުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.
13 Sep 2023
ދުނިޔެ
އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް 22 އަހަރު
މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން، 2001 ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ހުރި ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ދެ ޓަވަރަށް ހައިޖެކް ކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކަކުން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެވެ.