Advertisement

އެމެރިކާގެ ކަނޑުުގެ ސިފައިން --

15 Jan 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސޯމާލިއާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރަކުން ސިފައިންގެ ދެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓި ގެއްލިއްޖެ

ސޯމާލިއާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރަކުން ސިފައިންގެ ދެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ސިފައިންގެ ދެމީހުންގެ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެދެ މީހުން ފެނިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ރޭގަނޑުގެ މިޝަން އެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެ ދެސިފައިންގެ މީހުން ގެއްލުނީ މަނަވަރަށް އަރަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރާޅު ބޮޑުވެ، އެކަކު ކަނޑަށް ވެއްޓުމުން އޭނާއާއެކު ހުރި ދެވަނަ މީހާ އޭނާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަހަތުން ކަނޑަށް ފުންމާލުމުންނެވެެ.

Advertisement

އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ އެމީހުން ހޯދުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ނިމުމުން ކަމަށެވެ.

ގަލްފް އޮފް އަދަނުގައި ހިނގި ކަމަށް ބުނާ މިހާދިސާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޫތީން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ރަތްކަނޑު ހުރަސްކޮށް އިޒްރޭލަށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ހަމަލާދޭތީ، އިޒްރޭލުގެ ބޯޓު ފަހަރަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް ގަލްފް އޮފް އަދަނަށް ވަނުމަށް ފަހު، އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސީން ގުޅިގެން ވަނީ ޔަމަނަށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާދޭން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއާއި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާއިން ވަނީ، ހޫތީން 30 ވުރެ ގިނަ އަމާޒުތަކަށް ބޮން އަޅާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.