Advertisement

06 Jul 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ބޯ ބުރިވުމުން ވެސް ދޮޅު އަހަރު ވާންދެން ދިރިހުރި ކުކުޅެއް!

ކޮންމެ ދިރޭ އެއްޗެއްގެވެސް އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަނަކީ ބޮލެވެ. ބޮލާއި ހަށިގަނޑު ވަކިވެއްޖެނަމަ އިންސާނެއްވެސް އަދި ޖަނަވާރެއްވެސް ދިރިހުރުމަކީ މުސްތަޙީލް ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނާދިރު ހާލަތެއް ދިމާވި ކުކުޅެއްގެ ވާހަކަ އެމެރިކާގެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން އޮތެވެ.

މައިކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ، އެމެރިކާގެ ކުކުޅެއް ވަނީ ބޮލާއި ނުލައި 18 މަސްދުވަހު ދިރިއުޅެފައެވެ. އެކުކުޅުގެ ތުންގަނޑާއި ލޮލާއި ބޮލުން ބައެއް ވަކިވީ، އެކްސިޑެންޓަކުންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ 1945 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ، ލިޔޮންޑް އޯލްސެން އޭނާގެ ފާމުގައި ގެންގުޅުނު މި ކުކުޅުގެ ބޮލުގައި ކޯރާޑިއަކުން ޖެހި ތުންގަނޑާއި ލޮލާއި ބޮލުގެ ސިކުނޑި ފިޔަވައި، ބޮލުގެ ބޮޑުބައެއް ވަކިވިއެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން، އެކުކުޅުގެ ކާއެއްޗެހި ދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ލޮލަށް ބޭސްއަޅާކަހަލަ ކުޑަފުޅިއަކުން ކާނާ އަޅައި ކާންދޭން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން ފެނާއި ކުދި ގޮވާންފުއްތައް އެކުކުޅަށް ކާންދެމުން ގެންދިޔައެވެ.

Advertisement

ބޯ ނެތް މިކުކުޅު ދިރިހުރުން ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު އަޖާއިބަކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދޮޅު އަހަރު ފަހުން 1947 ވަނަ އަހަރު އެކުކުޅު މަރުވިކަމަށް ރެކޯޑްކޮށްފައި ވަނީ އޭގެ ކާއެއްޗެހި ދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ތެރޭގައި، ޒުވާރި އޮށެއް ތާށިވެ ހާސްވެގެންނެވެ.

އާދަޔާއި ޚިލާފު ނާދިރު ގޮތެއްގައި ދިރި ހުރި މިކުކުޅަށް، މިރަކަލް މައިކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.