މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން (ހަނަފީ)
27 Aug 2023
ޚަބަރު
ހުވަދޫގެ ދުލުން ތަރުހީބުގެ ތަރާނާ
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތަރައްޤީ ފެނި, އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން, އެ މަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދީ, ހުވަދޫއިން ރައީސަށް އޮތް ތަރުހީބު ބަރުތީލަކޮށްލަދޭ މާނަ ފުން ލަވައެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.
27 Jul 2023
ޚަބަރު
އާއިލީ ގިނަ މެމްބަރުންނާއި އެކު ހަނަފީ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި
ޙަނަފީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި، ޙަނަފީ ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ 60 ވުރެ ގިނަ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.
05 Jul 2023
ޚަބަރު
ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު ރޭގަނޑު 9 އަކާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި
އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް, ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 5 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.