ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު
18 Sep 2023
ޚަބަރު
އަޅުގަނޑަށް ކެތްވަންޏާ ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކެތްވާންވާނެ: މެޑަމް ފަޒްނާ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްދުދޭން ފެށުމުން، މެޑަމް ފަޒްނާ ނަސޭހަތްތެރިވީ އެމީހުންނަށް ރީތި މިސާލުދައްކާ، ކެއްތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަ އިސްކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ފުށުން ހިތްވަރު ހޯދުމަށެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޑޯ ޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ސަޕޯޓަރުން މަސައްކަތްކޮށްފި
މަންޒަރުދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މެޑަމް ފަޒްނާ ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ވަނީ އެކަމަނާއާ ދިމާކޮށްލައި، އެކަމަނާގެ ފަހަތުން ހިނގައި އަދި އެކަމަނާގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބައެއް އެއްޗެހިވެސް އުކާފައެވެ.
13 Sep 2023
ޚަބަރު
އުއްމީދީ ޑޯ-ޓު-ޑޯ ހަރަކާތަކަށްފަހު މެޑަމް ފަޒްނާ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އުފާވެރި މެސެޖެއް
މެޑަމް ފަޒްނާ މިއަދުގެ ތަޖުރިބާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެން ވިދާޅުވީ، ގެއަށް ވަޑައިގެން ފޯނު ބަލާލެއްވުމުން ވަރަށް އުފާވެރި މެސެޖެއް ލިބިލެއްވި ކަމަށާއި، އެ މެސެޖާމެދު އުފާވީ، އެއީ ކޮންމެހެން ޕީ.ޕީ.އެމް މީހެއްގެ މެސެޖަށް ވެގެން ނޫންކަމަށާއި އެފަރާތުން މިސަރުކާރު ދަމަހައްޓަށް ބޭނުންވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މެންޓަލް ހެލްތާއި އިޖްތިމާއީ ސިޔާސަތުތަކަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީއެވެ.
04 Aug 2023
ކުޅިވަރު
އެކި ޤައުމުތަކުގެ 86 އެތުލީޓުންނާއިއެކު ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2023 ފަށައިފި
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންނާއެކު މި މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދެވެ. މީގެއިތުރުން އައިބީސީގެ ސީއީއޯ އަދި ވޯލްޑް ޓުއާ މެނޭޖާ ގްލެން ކުއެވޭސް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.