Advertisement

16 Sep 2023
ޚަބަރު

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު 17ރ. އިން 25ރ. އަށް ބޮޑުކޮށްފި

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑު ކުރުމީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސްވެރިންގެ އާދޭހަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބުނަމުން އައީ ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކާމިޔާބުވުމުން މިފްކޯއިން މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ނަގާ ޑިއުޓީ އެ ގައުމުތަކުން ނުނަގާނެކަން ކަށަވަރުވުމުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު މިވަނީ ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ދެން މިފްކޯއިން މަސް ކިލޯއެއް ގަންނާނީ 25ރ. އަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި މަސްވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ މި ދައުރުގައެވެ. މި ދައުރުގެތެރޭގައި މިހާތަނަށް މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަތް މަހަށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކުން މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި، ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އޮތް "އެކްސްކްލޫސިވިޓީ" ވަނީ އުވާލާފައެވެ. ފަހި ހަކަތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުން ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވަގުތުން ލިބޭގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މަސްއޮޑިފަހަރު ބަނުމަށާއި އިންޖީނުއެޅުމަށް ލުއިފަސޭހަ ލޯނު ސްކީމް ތައާރަފްކުރުމާއެކު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފައިދާ ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަސްވެރިންނަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 73 ކަނދުފަތިވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ. މަސްވެރިންގެ ބޭނުންތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މަސްދޯނި ފަހަރުގައި މަސް ފިނިކުރާ RSW ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ލުއި ލޯނު ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނާއެކު ދިގު މުއްދަތަށް ދުރު ރާސްތާގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ފިފްތު-ޖެނެރޭޝަން މަސް ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

އިތުރަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސް ގަނެ ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފެލިވަރު ފެސިލިޓީ، އައްޑޫ ފެސިލިޓީ އަދި ކޫއްޑޫ ފެސިލިޓީ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި، މި މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން ފެލިވަރުގައި ދުވާލަކު 380 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 5210 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ، ކޫއްޑޫގައި ދުވާލަކު 792 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 7640 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ އަދި އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 100 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 1500 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިއާއެކު، ތިނަދޫ އާއި އިހަވަންދޫގައި މަސްގަނެ ރައްކާކުރާ އައު ފެސިލޓީ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދެއެވެ. އަދި މަސްވެރިން އަތުން ކިރުވޭ މަސް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިފްކޯ ފްލީޓަށް ހަތަރު ރީފަރ އަދި ކަލެކްޓަރ ވެސެލްވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ފެލިވަރުގައި މަސް ދަޅު ބަންދުކުރުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ކެޕޭސިޓީ ދެގުނަކުރުމަށް އިތުރު ކޭނަރީއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.