Advertisement

16 Sep 2023
ޚަބަރު

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު 17ރ. އިން 25ރ. އަށް ބޮޑުކޮށްފި

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑު ކުރުމީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސްވެރިންގެ އާދޭހަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބުނަމުން އައީ ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކާމިޔާބުވުމުން މިފްކޯއިން މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ނަގާ ޑިއުޓީ އެ ގައުމުތަކުން ނުނަގާނެކަން ކަށަވަރުވުމުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު މިވަނީ ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ދެން މިފްކޯއިން މަސް ކިލޯއެއް ގަންނާނީ 25ރ. އަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި މަސްވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ މި ދައުރުގައެވެ. މި ދައުރުގެތެރޭގައި މިހާތަނަށް މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަތް މަހަށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކުން މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި، ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އޮތް "އެކްސްކްލޫސިވިޓީ" ވަނީ އުވާލާފައެވެ. ފަހި ހަކަތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުން ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވަގުތުން ލިބޭގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މަސްއޮޑިފަހަރު ބަނުމަށާއި އިންޖީނުއެޅުމަށް ލުއިފަސޭހަ ލޯނު ސްކީމް ތައާރަފްކުރުމާއެކު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފައިދާ ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަސްވެރިންނަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 73 ކަނދުފަތިވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ. މަސްވެރިންގެ ބޭނުންތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މަސްދޯނި ފަހަރުގައި މަސް ފިނިކުރާ RSW ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ލުއި ލޯނު ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނާއެކު ދިގު މުއްދަތަށް ދުރު ރާސްތާގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ފިފްތު-ޖެނެރޭޝަން މަސް ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

އިތުރަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސް ގަނެ ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފެލިވަރު ފެސިލިޓީ، އައްޑޫ ފެސިލިޓީ އަދި ކޫއްޑޫ ފެސިލިޓީ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި، މި މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން ފެލިވަރުގައި ދުވާލަކު 380 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 5210 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ، ކޫއްޑޫގައި ދުވާލަކު 792 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 7640 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ އަދި އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 100 ޓަނު މަސް ގަނެ ޖުމްލަ 1500 ޓަނު މަސް ރައްކާކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިއާއެކު، ތިނަދޫ އާއި އިހަވަންދޫގައި މަސްގަނެ ރައްކާކުރާ އައު ފެސިލޓީ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދެއެވެ. އަދި މަސްވެރިން އަތުން ކިރުވޭ މަސް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިފްކޯ ފްލީޓަށް ހަތަރު ރީފަރ އަދި ކަލެކްޓަރ ވެސެލްވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ފެލިވަރުގައި މަސް ދަޅު ބަންދުކުރުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ކެޕޭސިޓީ ދެގުނަކުރުމަށް އިތުރު ކޭނަރީއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.