Advertisement

ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅަ ލީގު 1445 ގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

24 Feb 2024
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ހަތަރު ވަނަ ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީ ލީގު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނ. ވެލިދޫގައި މިފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ "ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅަ ލީގު"ގެ ގުރުއަތުލުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

ވެލިދޫގެ ވޮލީއަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ވެލިދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވަކިން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް ކުޅެން ފެށުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވަނީ މާޗު 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް ފަށާނީ މާޗު 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ނެގުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި 3 ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މެޗުތައް ކުރިޔަށް ދާނީ ރައުންޑް-ރޮބިން އުސޫލުން (ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ ބައްދަލުކުރާ އުސޫލުން) ނެވެ. އަދި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ހޯދާ ޓީމަށް ލިބޭއިރު، ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަނޑައަޅާނީ ސެމީފައިނަލް މެޗަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ 2 ވަނައަށް ދިޔަ ޓީމާއި 3 ވަނައަށް ދިޔަ ޓީމެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް  މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި 6 ޓީމު ކުޅޭނެއެވެ. މި ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށްދާ ޓީމުތައް ކަނޑައަޅާނީ 3 ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށްފަހުއެވެ

ފުރަތަމަ ސެމީގައި ބައްދަލުކުރާނީ 2 ގްރޫޕުން 1 ވަނައަށް ދިޔަ 2 ޓީމެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަށް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުވާނެއެވެ. އަދި ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭނީ ދެވަނަ ސެމީއިން މޮޅުވާ ޓީމާއި، ފުރަތަމަ ސެމީއިން ބަލިވި ޓީމު ކުޅޭ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަށެވެ

ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޅޭ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ފަށާނީ ރޭގަނޑު 8:30 ގައެވެ. އަދި ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ފަށާނީ ރޭގަނޑު 9:30 ގައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް

މި މުބާރާތަކީ ވަކިވަކި ޓީމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ މުބާރާތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޓީމުތައް ހަދަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ވެލިދޫގައި އާންމުކޮށް ވޮލީ ކުޅެއުޅޭ ފަރާތްތައް މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.

ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމް.އެޗް. ފައުންޑޭޝަނުން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ، ވެލިދޫގެ ބޮޑު ނިކަގަސް ދޮށުގައި އޮންނަ އައުޓްޑޯ ކޯޓުގައެވެ. މިއީ މި ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.