Advertisement

ފޮޓޯ: މާސްޓާ ލީގު ސޮކަރ

20 Aug 2023
ކުޅިވަރު

ލީގު ކަޕްގެ ތަށި މެސީއާއި މިއާމީއަށް ވެސް ހާއްސަ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ "އައިކޮން" ލިއޮނެލް މެސީ އެމެރިކާގެ އިންޓަމިއާމީއަށް ކުޅެންފެށިފަހުން ހަތް ވަނަ މެޗުގައި މުޅިން އަލަށް އެ ޓީމަށް ޓްރޮފީއެއް ހޯދައި ދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފިއެވެ. އަދި މި ޓްރޮފީއާއިއެކު މެސީއަށް ވެސް މިވަނީ ކާމިޔާބީގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދަތުރު ކުރެވިފައެވެ.

އެމެރިކާ އަދި މެކްސިކޯގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ލީގު ކަޕްގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުކުރީ އެމެރިކާގެ ދެ ކްލަބް ކަމުގައިވާ އިންޓަމިއާމީ އާއި ނެޝްވިލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 އިން މެޗު އެއްވަރުވެފައި ވުމުން، މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ނެގީ މިއާމީ އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ ޖެހި މޮޅު ގޯލަކުންނެވެ. ނެސްވިލް އިން މެޗު ހަމަހަމަކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. އެއީ މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ފަފާ ޕިކޯލްޓް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ.

Advertisement

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވެސް މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުން ވީ ބޮޑު އަރަތަކަށެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކުން 11 ޕެނަލްޓީ ޖަހަންޖެހުނު އިރު، މެޗުން މޮޅުވި ޓީމު ކަނޑައެޅުނީ ދެ ޓީމުގެ ކީޕަރުންނާއި ހިސާބުންނެވެ. އެއީ ނެޝްވިލް ގެ ކީޕަރ އެލިއެޓް ޕެނިކޯ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ މިއާމީގެ ޑްރެކް ކެލަންޑަރ މަތަކުރި ހިސާބުންނެވެ.

މި ތައްޓާއެކު މެސީ ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. މީގެ ކުރިން މި ޝަރަފު ޙިއްސާކުރީ މެސީއާއި އޭނާއާއި އެކު ބާސެލޯނާގައި ކުޅުނު ޑެނީ އަލްވޭސް އެވެ. އެއީ މި މެޗުގެ ކުރިން ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް 43 ތަށި ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވުމުންނެވެ. މެސީ އޭނާގެ ކެރިއަރ 2004 ގައި ފެށިފަހުން މިހާރު މިވަނީ 44 ތަށި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 10 ލަލީގާއާއި، 4 ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި، 7 ކޕަ ޑެލް ރޭ އާއި، 8 ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕާއި، 3 ފީފާ ކްލަބް ވާލްޑް ކަޕާއި، 3 ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕާއި، އެއް ވާލްޑް ކަޕް ހިމެނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފައިނަލް މެޗުން ފާހަގަވި އިތުރުކަމެއް ވެސް އެބައޮތެވެ. މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުނެ މެސީ ބޭނުންވީ، އެ ޓީމުގެ ޑިއަންޑްރޭ ޔެޑްލިން ތަށި އުފުލާ ލުމަށެވެ. އެއީ އޭނާއަކީ މެސީ އައުމުގެ ކުރިން މުޅި ސީޒަނުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ނެގި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވީތީއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.