Advertisement

އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް ޝީލްޑް އުފުލާލަނީ، ފޮޓޯ: ޔޫރޯ ސްޕޯޓް

07 Aug 2023
ކުޅިވަރު

ފަރުދާ ކަހާލި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އާސެނަލް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަލީގު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗު, ނުވަތަ މި ސީޒަންގެ "ކޮމިއުޓީ ޝީލްޑް" މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އާސެނަލް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ, ޕްރިމިއަލީގު ފާއިތުވި 3 ސީޒަންގައި ވެސް ކާމިޔާބުކުރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލި ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިންނެވެ. މި ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހާލަންޑްގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން ނިކުތް ޒުވާން ޕްލޭމޭކަރ ކޯލް ޕަރމާ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެވިން ޑިބްރޫނޭ ދިން ބޯޅަ އަކުން, ޕެނެލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ގޯލުގެ ކަނާތް ފަޅީގައި ހުރެފައި, ވާތުފައިން ގޯލުގެ ވާތް ފަޅިއަށް ފޮނުވާލި ރީތި ބޯޅައަކުންނެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ގޯލު ވެސް ޖަހާފައިވަނީ ޕަރމާއެވެ

ސިޓީއިން ލީޑުގައި އޮވެ މެޗު ނިމެން ދަނިކޮށް, އާސެނަލްގެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލެއަންޑްރޯ ޓްރޮސަރޑް އެވެ. އެއީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. ޓްރޮސަރޑް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރ އަކަންޖީގެ ގައިގައިޖެހިފައި ޑިފްލެކްޓްވުމުން ކީޕަރ އޯޓެގާއަށް އޮޅުނީއެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެފައި ވުމުން, މެޗުން މޮޅުވި ޓީމު ކަނޑައެޅީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އާސެނަލް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އާސެނަލްއިން ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދިޔަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރި އިރު, ސިޓީގެ ޑި ބްރޫނޭ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޖެހުނީ ދަނޑީގައެވެ. އަދި ރޮޑްރީ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ އާސެނަލްގެ ރަމްސްޑޭލް މަތަ ކޮށްފައެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާއަށް މިއީ ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި މޮޅެކެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބަލި މި ކުރެވުނީ ޖެހިޖެހިގެން 8 މެޗުން ޕެޕްގެ އަތް ދަށުވުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީއެވެ.

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަލީގުގެ މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.