Advertisement

29 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

މާނޭ، ފެބީނިއޯ އަދި މަހްރޭޒް ވެސް ސައުދީ ލީގަށް

ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް އަދި ޖެހިޖެހިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 12 އަހަރު ވެސް ބުންޑެސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކްއަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ސެނެގާލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަޑިއޯ މާނޭ އާއި އިނގިރޭސި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމުގައިވާ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުންދިޔަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރ ފެބީނިއޯ އަދި އިނގިރޭސި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިތުވި 3 އަހަރު ހޯދާ، އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކުރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުންދިޔަ އަލްޖީރިއާގެ ރިޔާދް މަހްރެޒް ވެސް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މާނޭ ބަދަލުވީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ "އަލް ނަސްރް" އަށެވެ، އެއީ 40$ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފީ އަކަށެވެ. މިއީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބެވެ.

ބެޔާން މިއުނިކް އަށް ލިވަޕޫލް އިން މާނޭ ބަދަލުވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބެޔާނަށް އެއް ސީޒަން ކުޅުމަށްފަހު "އަލް ނަސްރް" އަށް މާނޭ ބަދަލުވާން މި ނިންމީ ބެޔާން އާއި އޮތް ގުޅުން އެހާ ރަގަޅު ނުވުމުންނެވެ. މި ދިޔަ ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން، ކްލަބްގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި ހިނގި ހޫނުގަދަ ބަހުސްއެއްގައި، މާނޭ އަދި ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ ވަނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާ ވެސް ދީފައެވެ.

Advertisement

ފެބީނިއޯ ބަދަލުވީ "އަލް އިއްތިހާދް" އަށެވެ، އަދި މި ޓީމުން އޭނާ އާއި ގުޅޭނެ މަޝްހޫރު ނަންތަކަށް ބަލާލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބަދަލުވި ކަރީމް ބެންޒެމާ އާއި ޗެލްސީއިން ބަދަލުވި އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ހިމެނެއެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފެބީނިއޯ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު މޮނާކޯ އިންނެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ލިވަޕޫލަށް 151 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

"ވަން ޓަޗް" އިން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ނުވަތަ ބޯޅައިގައި ކުރާ ފުރަތަމަ "ޓަޗް" ޗާލުވެފަ މޮޅުކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ އަލްޖީރިއާގެ މަހްރޭޒް ބަދަލުވީ "އަލް އަހްލީ" އަށެވެ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 38.5$ މިލިއަން އަށެވެ. މި ބަދަލާއިއެކު "އަލް އަހްލީ" އިން މިވަނީ ވަރުގަދަ "ސްޓްރައިކިންގ ފޯސް" އެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ބަދލުވި ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯ އާއި ނިއުކާސްލް އިން ބަދަލުވި ސެއިންޓް މެކްސިމިން ވެސް އެ ޓީމުން ފެންނާނެއެވެ.

މަހްރޭޒް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ބަދލުވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އޭނާވަނީ 145 މެޗުން 43 ގޯލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.