Advertisement

29 Jul 2023
ކުޅިވަރު

މާނޭ، ފެބީނިއޯ އަދި މަހްރޭޒް ވެސް ސައުދީ ލީގަށް

ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް އަދި ޖެހިޖެހިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 12 އަހަރު ވެސް ބުންޑެސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކްއަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ސެނެގާލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަޑިއޯ މާނޭ އާއި އިނގިރޭސި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމުގައިވާ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުންދިޔަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރ ފެބީނިއޯ އަދި އިނގިރޭސި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިތުވި 3 އަހަރު ހޯދާ، އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކުރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުންދިޔަ އަލްޖީރިއާގެ ރިޔާދް މަހްރެޒް ވެސް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މާނޭ ބަދަލުވީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ "އަލް ނަސްރް" އަށެވެ، އެއީ 40$ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފީ އަކަށެވެ. މިއީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބެވެ.

ބެޔާން މިއުނިކް އަށް ލިވަޕޫލް އިން މާނޭ ބަދަލުވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބެޔާނަށް އެއް ސީޒަން ކުޅުމަށްފަހު "އަލް ނަސްރް" އަށް މާނޭ ބަދަލުވާން މި ނިންމީ ބެޔާން އާއި އޮތް ގުޅުން އެހާ ރަގަޅު ނުވުމުންނެވެ. މި ދިޔަ ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން، ކްލަބްގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި ހިނގި ހޫނުގަދަ ބަހުސްއެއްގައި، މާނޭ އަދި ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ ވަނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާ ވެސް ދީފައެވެ.

Advertisement

ފެބީނިއޯ ބަދަލުވީ "އަލް އިއްތިހާދް" އަށެވެ، އަދި މި ޓީމުން އޭނާ އާއި ގުޅޭނެ މަޝްހޫރު ނަންތަކަށް ބަލާލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބަދަލުވި ކަރީމް ބެންޒެމާ އާއި ޗެލްސީއިން ބަދަލުވި އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ހިމެނެއެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފެބީނިއޯ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު މޮނާކޯ އިންނެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ލިވަޕޫލަށް 151 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

"ވަން ޓަޗް" އިން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ނުވަތަ ބޯޅައިގައި ކުރާ ފުރަތަމަ "ޓަޗް" ޗާލުވެފަ މޮޅުކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ އަލްޖީރިއާގެ މަހްރޭޒް ބަދަލުވީ "އަލް އަހްލީ" އަށެވެ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 38.5$ މިލިއަން އަށެވެ. މި ބަދަލާއިއެކު "އަލް އަހްލީ" އިން މިވަނީ ވަރުގަދަ "ސްޓްރައިކިންގ ފޯސް" އެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ބަދލުވި ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯ އާއި ނިއުކާސްލް އިން ބަދަލުވި ސެއިންޓް މެކްސިމިން ވެސް އެ ޓީމުން ފެންނާނެއެވެ.

މަހްރޭޒް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ބަދލުވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އޭނާވަނީ 145 މެޗުން 43 ގޯލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.