Advertisement

10 Jul 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮތީ އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށެވެ. ނަމަވެސް 1 ޖުލައި 2024 އިން ފެށިގެން އުމުރުން 19 އަހަރާއި 39 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް، އެންސްޕާއިން ވަނީ އިއްޔެ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ މަގު މިވަނީ ފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އާސަންދައިން އިއްޔެ ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 މަގު ޗާޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ގޮތަށް، އުމުރުން 19 އަހަރާއި 39 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 މަގު ޗާޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އަހަރަކު 2 ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދުމަށް ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައިވާ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް، 01 ޖުލައި 2024 އިން ފެށިގެން، 19 އަހަރާ 39 އަހަރާ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި."

އާސަންދައިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހަދަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ. އެއީ 1 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެނެވެ. އޭގެފަހުން 1 އޭޕްރީލް 2024 އިން ފެށިގެން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށާއި އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ނަމަ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދެނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ރީޖަނަލް އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނެވެ. މާލޭގައި ނަމަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާއި އައިޖީއެމްއެޗް އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.  

މެޑިކަލް ޗެކަޕް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހޮސްޕިޓަލަކުން ހައްދާނަމަ، އެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގުޅާ ނަންނޯޓު ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ނަންނޯޓުކުރާ ތަރުތީބުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އަންނަނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓު ދޫކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.