Advertisement

އައު މޮނިއުމެންޓު، ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

09 Jul 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

މޮނިއުމެންޓަކާއެކު ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގެ އައު ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަންނަ ދަތުރު ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން އައު މޮނިއުމެންޓެއް މިއަދު އެ އެއަރޕޯޓުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ހައިވޭއިން ގޮސް އެއަރޕޯޓަށް ވަންނަ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނާނީ މި މޮނިއުމެންޓެވެ.

މި މޮނިއުމެންޓުން ފެނިގެންދަނީ އައު ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލްގެ ކުލަވަރެވެ. އެގޮތުން މި މޮނިއުމެންޓުގައި ދެފަރާތުން ހުންނަ ދެ ކޮލަމުގެ މެދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލުގެ ބޭރުން ފެންނަ ޑިޒައިނެވެ. އަދި މޮނިއުމެންޓުގެ އެންމެ މަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރީ LED ސްކްރީންއެކެވެ. އެއަރޕޯޓުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، މި ސްކްރީނުން ދައްކާނީ އެވަގުތަކު އެއަރޕޯޓުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަރަކާތްތަކެވެ.

މޮނިއުމެންޓު ފެންނަ ގޮތަށް މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް، ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއިން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތަކީ، އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކޮށް ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެއަރޕޯޓުގައި ކުރެވޭ ތަޖުރިބާގެ އިހުސާސް ރަގަޅު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބައެކެވެ.

މިއާއެކު، އެއަރޕޯޓުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯރ ރަގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް މިވަގުތު ކުރިޔަށްދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލުމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން އެއަރޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕެސެންޖަރ ޕިކް-އަޕް ޕޮއިންޓުތައް ބަދަލުކޮށް، އެއަރޕޯޓުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އޮމާން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.