Advertisement

ފޮޓޯ: ސްކައި ނިއުސް

22 Jul 2023
ކުޅިވަރު

މިއާމީއަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް މެސީގެ މުހިންމު ގޯލެއް

ފުޓްބޯޅަ ތަރި, އަރޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ, އެމެރިކާގެ އިންޓަރ މިއާމީއަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވެސް އެޓީމަށް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. ލީގްސް ކަޕް މެޗުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޓަމިއާމީ ބައްދަލުކުރީ މެކްސިކޯގެ ކްރޫޒް އަޒުލް އާއި އެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވި, 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ނިމެން ކުޑަތަން ވެފައިވަނިކޮށް, ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ކައިރިން, ކްރޫޒް އަޒުލްގެ ސީދާ ގޯލް ކުރިމަތިން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުން މެސީ ފޮނިވާލީ ގޯލުގެ ވާތު ކަނަށެވެ

މިއާމީއަށް ބަދަލުވިފަހުން މެސީ އަދި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެފައިވަނީ ތިން ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި މެސީ ކުޅެން ނިކުތީ ބެންޗުންނެވެ. އަދި މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ތެރެއިން ގޯލު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެން ގޮސްފައި ނުވި ނަމަވެސް, މިއާމީ މޮޅުވި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރި ހިލޭ ޖެހުމަކީ މެސީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެކެވެ.

ލީގްސް ކަޕް އަކީ މިހާރު އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ޓީމު ތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ސަރަހައްދީ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ލީގުގައި ކުޅޭ ޖުމްލަ 47 ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ

Advertisement

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.