Advertisement

23 May 2024
ޔޫރޮޕާ ލީގު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ލެވަކޫސެންގެ ރެކޯޑު ނިމުމަކަށް ގެނަސް، އެޓްލާންޓާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ނައިޖީރިއާގެ އަޑެމޯލާ ލުކްމާންގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ބެޔާން ލެވަކޫސެން 3-0 އިން ބަލިކޮށް، އެޓަލާންޓާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. އަދި އެޓަލާންޓާގެ މި ކާމިޔާބާއެކީ، ލެވަކޫސެން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑު ވެސް މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗާއި ލެވަކޫސެން އެންމެ ފަހުން ބަލިވެފައިވާ ދުވަހާއި ދެމެދުގައި 361 ދުވަސް ހޭދަވެފައިވެއެވެ.

ޑަބްލިންގައި ކުޅުނު ފައިނަލު މެޗުގެ ހެޓްރިކާއެކު، ލުކްމާންއަކީ ޔޫރަޕިއަން ފައިނަލެއްގައި ހެޓްރިކް ހެދި ހަވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕިއަން ފައިނަލެއްގައި ހެޓްރިކެއް ހަދާފައިވަނީ 1975 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫއެފާ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަބެޗްގެ ޖަޕް ހޭންކްސްއެވެ.

ލުކްމާންގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި ވެސް މި މެޗުގައި ނޫނިއްޔާ އެއް ގޯލަށްވުރެން ގިނައިން އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލުކްމާންވަނީ މީގެ ކުރިން ޗާލްޓަން، އެވަޓަން، އާރު. ބީ. ލެޕްޒިގް، ފުލަމް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެޓްލާންޓާއާއެކު މި ހޭދަކުރި ދެ ސީޒަނުން ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ވެސް 15 ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެޓަލާންޓާގެ މި ކާމިޔާބަކީ އެ ކުލަބަށް ވެސް އެތައް ގޮތަކުން ވަރަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެކެވެ. އެ ގޮތުން އެ ޓީމަކީ 1999 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި އިޓަލީގެ ފުރަތަމަ ޓީމެވެ. އަދި މިއީ އެ ކުލަބުގެ 116 އަހަރުގެ ހަޔާތުގައި އެ ކުލަބަށް ހާސިލް ކުރެވުނު ދެވަނަ ތައްޓެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 1963 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އިޓާލިއާއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެޓަލާންޓާގެ ކޯޗު ޖިއާން ޕިއެރޯ ގަސްޕެރީނީ ވަނީ މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ލުކްމާންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ، ލުކްމާންގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވަނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުޅުނުއިރު މާބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވިނަމަވެސް، އެޓަލާންޓާއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ގަސްޕެރީނީ އޭނާ ބޮޑަށް އެޓޭކިންގައި ބޭނުން ކުރުމުން އޭނާގެ ކުޅުން އިތުރަށް ރަގަޅުވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.