Advertisement

11 Apr 2024
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޕީއެސްޖީއިން ތިން މިނެޓުން މެޗު ފުރޮޅާލި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން ފަހަތުން އަރާ މޮޅުވެއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމެއިން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބާސެލޯނާއިން ގޯލެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ޕީއެސްޖީއިން ތިން މިނެޓުން އެ ނަތީޖާ ފުރޮޅާލި ނަމަވެސް، ފަހަތުންއަރާ ބާސެލޯނާއިން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ

ޕެރިސްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ބާސެލޯނާއިންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގާދީފައިވަނީ ރަފީނިއާއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު އެއް ގޯލުން ފަހަތުގައި އޮވެ ނިންމާލަން ޖެހުނަސް ދެވަނަ ހާފު ފެށިގޮތަށް ޕީއެސްޖީއިން އެ ނަތީޖާ ފުރޮޅާލިއެވެ. އެ ޓީމުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި އުސްމާން ޑެމްބެލޭ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ. އަދި އޭގެ 3 މިނެޓުފަހުން ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑު ނަގާދީފައިވަނީ ވިޓީނިއާއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ރަފީނިއާ އަނެއްކާވެސް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. މިއީ ޕެޑްރީގެ ރީތި ބޯޅަ އަކުން ރަފީނިއާ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ

ބާސެލޯނާ މެޗުން މޮޅުވި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް ކްރިސްޓެންސެންއެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާއަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި ޕީއެސްޖީގެ ގޯލު އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުރުމަށްފަހު ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ ކުޅެން ނިކުތްފަހުން ބޯޅައިގައި ކުރި ފުރަތަމަ ޓަޗެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް އަނެއް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑެވެ. އެތުލެޓިކޯގެ ސިވިޓާސް މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިންނެވެ

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.