Advertisement

ނަސްރް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި ބޮޑު މީހަކާ ކުޑަ ކުއްޖަކު --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

19 Nov 2023
ދުނިޔެ

ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހުރި 2 ސްކޫލަކަށް ހަމާލާދީ ގިނަ ބަޔަކު ގަތުލުކޮށްލައިފި: ދުވަސް 43

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 43 ވަނަ ދުވަސް، 18 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴  އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އުތުރުން، ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އަލް-ފަޚޫރާ ސްކޫލަށް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަމަލާދީފި. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ތަލް އަލް-ޒާތަރް ކިޔާ އަވަށެއްގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ވެސް ހަމަލާދީފައި. މި ދެ ސްކޫލަކީވެސް އދ. ގެ ކަމާ ގުޅޭ އެޖެންސީއިން ހިންގާ 2 ސްކޫލް. މި ހަމަލާތަކުގައި 50 އަށް ވުރެން ގިނަ އާންމުން ވަނީ މަރުވެފައި. މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލް ސިފައިން ދަނީ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޮން އަޅަމުން.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުތުމަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން އެންގުމާ ގުޅިގެން، އެތާންގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުނާއި، ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލް ދޫކޮށް ގޮސްފައި. އަދި މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބީ މަދު ބަޔަކު. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ، ޑަބްލިޔު. އެޗް. އޯ. އިން އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު ސިފަކުރަނީ "ޑެތު ޒޯން" އެއް ގޮތުގައި.

Advertisement

🔴 ޣައްޒާއަށް ސިޔާދަތީ ބާރު ހިންގަންވާނީ ފަލަސްތިނުގެ ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ނަތަންޔާހޫ ދެކޮޅު ހަދައިފި.

🔴 ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓާލުމަށް އިސްރާއީލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހަމޫދު އައްބާސް އެމެރިކާގެ ރައީސްއަށް ގޮވާލައިފި.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.