Advertisement

އީގަލްސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފޭދޫ އިއްބެ ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނީ، ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

17 Nov 2023
ކުޅިވަރު

އީގަލްސް އިން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުތަކަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕް/އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ދެ މެޗަށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު މެދުކަނޑާލާ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ލީގު ފެށި މެޗު އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އޯގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ބައްދަލުކޮށް، 8-1 އިން ޔުނަޓެޑް ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި އީގަލްސް ގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ވަނީ ހެޓްރިކެއް ވެސް ހަދާފައެވެ. ރިޒޭގެ އިތުރުން އެ ޓީމަށް ގޯލުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އީސަ، މިލޮވާން ޕެޓްކޮވިޗް، އަބްދުﷲ ޒުހާން، ޒައިން ޒަފަރު އަދި އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ހަމައެކަނި ގޯލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، އީގަލްސް އިން 7 ގޯލު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ޝަނާން ރަޝާދުއެވެ.

މި މޮޅާއެކު 4 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްގައި، ޖުމްލަ 26 ޕްއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ އީގަލްސްއެވެ. އަދި އީގަސްލްސްއަށް ވުރެން ދެ މެޗު މަދުން ކުޅެ 22 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތީ މާޒިޔާއެވެ.

ވެލެންސިއާ މުބާރާތުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު ނުކުޅެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.