Advertisement

އީގަލްސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފޭދޫ އިއްބެ ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނީ، ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

17 Nov 2023
ކުޅިވަރު

އީގަލްސް އިން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުތަކަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕް/އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ދެ މެޗަށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު މެދުކަނޑާލާ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ލީގު ފެށި މެޗު އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އޯގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ބައްދަލުކޮށް، 8-1 އިން ޔުނަޓެޑް ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި އީގަލްސް ގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ވަނީ ހެޓްރިކެއް ވެސް ހަދާފައެވެ. ރިޒޭގެ އިތުރުން އެ ޓީމަށް ގޯލުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އީސަ، މިލޮވާން ޕެޓްކޮވިޗް، އަބްދުﷲ ޒުހާން، ޒައިން ޒަފަރު އަދި އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ހަމައެކަނި ގޯލު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، އީގަލްސް އިން 7 ގޯލު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ޝަނާން ރަޝާދުއެވެ.

މި މޮޅާއެކު 4 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްގައި، ޖުމްލަ 26 ޕްއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ އީގަލްސްއެވެ. އަދި އީގަސްލްސްއަށް ވުރެން ދެ މެޗު މަދުން ކުޅެ 22 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތީ މާޒިޔާއެވެ.

ވެލެންސިއާ މުބާރާތުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު ނުކުޅެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.