Advertisement

ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ތައްޓާއެކު، ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު/އަދަދު

15 Nov 2023
ކުޅިވަރު

ދިވެހި ލީގު މާދަމާ ފެށި ނަމަވެސް، ވެލެންސިއާ ދެން ލީގުގައި ވާދަ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގައި ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ކްލަބް ވެލެންސިއާއިން ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ބާކީއޮތް މެޗުތައް ނުކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބުން އާންމުކުރި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކްލަބުން މި އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ނުކުޅެން ނިންމާ އެކަން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ކްލަބް ވެލެންސިއާއިން ހާމަކުރީ، އެ ކްލަބުން މިގޮތަށް ނިންމީ މާލީ ގޮތުން ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލާ، ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ދިގު ދެމިގެން ދިއުމާއެކީ އިތުރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ދުރާލައި ރައްކާތެރިވުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ނޫސްބަޔާނުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާއަށް މާލީ ގޮންޖެހުންތައް ލިބެން މެދުވެރި ސަބަބުތައް ވެސް އެޓީމުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭން ނިންމެވި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކްލަބަށް ލިބިފައި ނެވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ފައިސާ ދެވެން ނެތް ސަބަބަކަށް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރުމެވެ. އަދި މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކްލަބުން ކުރި މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

"މި ފައިސާ ދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓުން މި ކްލަބަށް 3 އޮކްޓޯބަރ 2023 ގައި ފޮނުވި C141-SD-/PRIV/2023/1599 ސިޓީގައިވަނީ ބައެއް ކްލަބްތަކަށް މި ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރުމުންވެލެންސިއާ އަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވަނީ 250،000ރ. ކަމުގައެވެ"، އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މި ފައިސާގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ ފައިސާ ނުދޭކަމަށާއި، 2022 ވަނަ އަހަރު އެ ކްލަބުން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން ދޭންޖެހޭ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ވެސް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު ވެލެއިންސިއާއިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްގެނެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާއިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ހަ ވަނަ ފަހަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އިން ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް ވެސް އެ ކްލަބުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. ތއެ ކަމުގެ ހެއްކަކަކަށް އެ ކްލަބުން ފާހަގަ ކުރަނީ، އެ ކްލްބަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އިނާމް ފައިސާ ނުދީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންކަން ހޯދި މާޒިޔާއަށް އެ ފައިސާ މިހާރު ދީފައިވުމެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު އޭ.އެފް.ސީ. ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ އިން އެ ކްލްބަށް އެހީތެރިވެދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވެލެންސިއާއިން މި ނިންމުން ނިންމި އިރު، އެ ޓީމު އޮތީ 9 މެޗުން ލިބުނު 2 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެންމެ ފަހަތުގައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.