Advertisement

ފޮޓޯ: އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް | ކުރީގައި ގެބްރިއަލް އަދި ފަހަތުގައި ޒަކާ

17 Apr 2023
ކުޅިވަރު

ވެސްޓްހަމް މެޗު އެއްވަރުވެ އާސެނަލްއަށް ނުތަނަވަސްކަން

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސްޓްހަމް އާއި ކުޅުނު މެޗު 2-2 ން އެއްވަރުވެ, ވިހި އަހަރަށް ފަހު ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ތަށި އަލުން އުފުލާލުމަށް އާސެނަލް އިން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް, މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ހިޔަނި އެޅިއްޖެއެވެ

ވެސްޓްހަމްގެ ލަންޑަން ސްޑޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ 7 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެން ވައިޓްގެ ހުރަހަކުން ގެބްރިއަލް ޖީސުސް ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލާއެކު, މެޗުގެ ކުރި ހޯދީ އާސެނަލް އިންނެވެ. އަދި އޭގެ 3 މިނެޓު ފަހުން އޮޑެގާޑް ގޯލެއް ޖަހާ, އާސެނަލްގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނެވެ

ވެސްޓްހަމް އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ލޫކަސް ޕަކުއެޓާއަށް އާސެނަލްގެ ޑިފެންޑަރ ގެބްރިއަލް ކުރި ފައުލަކަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސައިދް ބެންރަހްމާ އެވެ

Advertisement

މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް އާސެނަލްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ވަނީ ބޭކާރު ވެފައެވެ. ވެސްޓްހަމްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ މިކައިލް އެންޓޯނިއޯ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އާސެނަލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން ނިކުތީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ބަކަޔޯ ސަކާއެވެ. ނަމަވެސް, ސަކާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވަނީ ގޯލާއި އަމާޒުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އޭގެ 2 މިނެޓުފަހުން ވެސްޓްހަމްގެ ޖެރޮޑް ބޮވެން ވެސްޓްހަމްއަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީ, މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިނުވެ އާސެނަލްއަށް ސަލާމަތްވެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. މެޗު ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ވެސްޓްހަމްގެ އިސްކޮޅުން ދިގު ފޯވާޑް, އެންޓޯނިއޯ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލު ދަނޑިއާއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްއިން ތަށި އުފުލާލުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް މިވަނީ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ލިވަޕޫލް އާއި ބައްދަލު ކުރި މެޗު ވެސް ވަނީ 2-2 އިން އެއްވަރު ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން 2 މެޗުން 4 ޕްއިންޓު އާސެނަލްއަށް ގެއްލުނު އިރު, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ވެސް މިވަނީ 4 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވެފައެވެ. އަދި އެއީ އާސެނަލް ސިޓީއަށް ވުރެން އިތުރަށް 1 މެޗު ކުޅެގެނެވެ

މި ނަތީޖާ އާއިއެކު ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ގަދަހިފުމަކަށް ވާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީގެ ދަނޑުގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރާ މެޗެވެ. އެ މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމަ, ލީގު ނެގުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އެޓީމަށް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.