Advertisement

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ---

20 Oct 2023
ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރުޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު މުޅިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާ ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ، "މަސްޖިދުލްއަޤުޞާގެ މާތްކަން" މި މަޢުޟޫއަށެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާ މިނިވަންކޮށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރައި އިޢާދަކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ. 

Advertisement

އަދި މަސްޖިދުލް އަޤުޞާއާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނިކަމެތިވެފައިވާ، އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށްޓަކައި، ޢިޚްލާސްޞްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު މާތްﷲއަށް ދުޢާކުރުމަށްވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މިއަދު ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ، މުސްލިމުންނާއި އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާއާއި އޮތް ގުޅުމާއި، ޤުދުސްގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. މިގޮތުން ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްޤުދުސްއަކީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ނަބިއްޔުންގެ ފަސްގަނޑުކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަލާމްލެއްވި ދާއޫދުގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެރިކަންކުރެއްވި ވެރިރަށް ކަމަށާ، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ލޮބުވެތި ދަރިކަލުން ސުލައިމާން ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ބޮޑުވެރިކަން ހިންގެވި މާތްބިން ކަމުގައިވެސް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤުދުސާއި ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީ ކުރާ ދޮގުދައުވާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، ސަލާމްލެއްވި ދާއޫދުގެފާނާއި، ސަލާމްލެއްވި ސުލައިމާންގެފާނަކީ، މުސްލިމުންކަމަށާއި އެބޭކަލުންނަކީ ތައުހީދުގެ އިމާމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ، ޔަހޫދީންގެ ނުވަތަ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީޚީގޮތުންވެސް، އަދި ދީނީގޮތުންވެސް ކަނޑައަޅާނޭތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާއަކީ، މުސްލިމުންގެ ޙައްޤެއްކަމުގައިވެސް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ފަލަޞްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާންތައް ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮޮތެއްގައި، ގައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެއްފަހަރާ 500 ވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުކޮށްލި ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ވަނީ ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.