Advertisement

17 Sep 2023
ޚަބަރު

ޝިޔާމް ހުންނެވީ ރައީސްއާއިއެކު ގަދަކޮށް، މިކަން ކާމިޔާބުވާނެ: މައުރޫފް

އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ހުންނެވީ ރައީސް ސޯލިހާ އެކު ގަދަކޮށް ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ މައުރޫފު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި މަހުގެ 9ގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ފަހު، ރައީސްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކުން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ސިޔާމް ރައީސާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން އުޅޭ ކަމަށް ވަނީ އަޑު ފެތުރިފަ އެވެ. ރޭ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރައީސް ކުޅިބައި އަތުރާލައްވައި ކޯލިޝަނާ އެކު ނުކުންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނެސް އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިން ޕާޓީ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަކީ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ރާއްޖެ އުފާވެރިކަން މަތީ ބާއްވާނެ ޕާޓީ ކަމަށެވެ. ކޯލިޝަން ނުރޫޅޭ ކަމަށާއި ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތައް ރަށްރަށުގައި ވެސް ވަރުގަދައަށް ޖައްސަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މައުރޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާއި ރައީސްއާ ގާތް ގުޅުމެއް އެބައޮތް،" މައުރޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، އަޒުމަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށާއި، އެމްޑީއޭގެ ގަދަ ފަހުލަވާނުން ރައީސާ އެކު އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ފުރަތަމަ ބުރުން ބަލިވީ ސަޕޯޓާއި ތާއީދުގެ އިތުރުން، ވޯޓު ދޭން ތިބި މީހުން މަދުވެގެންނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޓީމުތައް އަލުން އެކުލަވާލައި ގަދަކޮށް، އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޕްލޭން ހަދާފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުރޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.