Advertisement

16 Sep 2023
ޚަބަރު

ނުފޫޒުން ފްލެޓްތައް ބަހާލި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް އަދުލުވެރިވާނެކަމަށް ބެލުމަކީ މޮޔަކަމެއް: ނިޔާޒް

ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތައް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގާތް މީހުންނަށް ބަހައިލި މީހަކު ރައްޔިތުންނާ މެދު އަދުލުވެރިވާނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ނިޔާޒް ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭރު މަގާމްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް މީހަކު މުޅި ދައުލަތުގެ ނިޒާމްތައް ހަރާބު ކުރަން ފުރުސަތު ދިން ކަމަށެވެ. އަދި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި މީހާ ބުނި ގޮތަށް، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ އޭނާގެ އަރިސް މީހުންނަށް ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތައް ބަހާލީ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް ފެންމަތިކުރުމާ އެކު އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމްގެ މަގާމު އޭރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މީހެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އަދުލު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ މޮޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު ވަކި ފްލެޓު ލިސްޓެއް ގެންގުޅުއްވި ކަމަށާއި ފްލެޓް ދިނުމުގައި އޭރުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނުފޫޒު އޮތް ކަމަށް އޭރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

މި ތުހުމަތު ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ވަކި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ކުރީ ސަރުކާރުން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބިފައި ހުރި ގިނަ ބައެއްގެ ނަން އުނިކޮށް އަލުން ލިސްޓު އެކުލަވައިލިއެވެ.

ނިޔާޒްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓާ އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ އޭނާއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރައްދު ދެމުންނެވެ. ނިޔާޒަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް މީހުން ޕޯސްޓްތައްކޮށް، އޭނާގެ ވިޔަފާރިތައް ރެއިޑްކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައި ހުއްޓެވެ. ރައްދުގައި ނިޔާޒް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ފެންނަނީ "އެ މީހުންގެ އަސްލު ސިފަ" ކަމަށާއި ބިރު ދެއްކިޔަސް ޖެހިލުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.