Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

14 Sep 2023
ޚަބަރު

ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާރު ގަތުމަށް ޙާއްސަ ލޯނެއް އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފްކޮށްފި

ޓެކްސީ ދުއްވަން ކާރު ގަންނަން ހާއްސަ 'ޓެކްސީ ނަފާ ލޯނު' އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

މި ލޯނުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ގަންނަން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޓެކްސީ ދުއްވާ މީހުންނާއި އަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ނިކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މި ލޯނަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކާރު ބަދަލުކުރަންމިހާރު ވެސް ޓެކްސީ ކުރާ މީހުން ކާރު ގަންނަންއަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ކާރު ގަންނަން މި ލޯނު ނެގޭނެކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ އެހެން ލޯނުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން މި ލޯނުތައް ވެސް ދޫކުރަނީ %6 - %8 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި ގިނަ ވެގެން ފަސް އަަހަރުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ލޯނު ދައްކާ ގޮތަށެވެ. ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ 6 މަސް ދުވަހެވެ.

ޓެކްސީ އައު ކުރުމަށް ލޯނަށް އެދެވޭނީ ބޭނުންކުރާތާ 10 އަހަރު ވެފައި ހުންނަ ޓެކްސީތަކަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޓެކްސީއެއް ނެތް ޑްރައިވަރުން، މަދުވެގެން ފާއިތުވެ ދިޔަ އެއް އަހަރު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމުގައި އެސްޑީްއެފްސީން ބުނެ އެވެ.

މި ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އެއްވެސް އިކުއިޓީއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ކޮލެޓްރަލްއެއް ވެސް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް، ލޯނު ފައިސާއަށް ގަންނަ ޓެކްސީ މޯގޭޖު ކުރާނެ އެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ކާރު ގަނެވޭނެ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެ މީހުން ވަރަށް އެދެމުން އައި ކަމެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.