Advertisement

ޗަންދްރަޔާން-3

23 Aug 2023
ޚަބަރު

ޗަންދުރަޔާން 3 ހަނދުގައި ޖެއްސުމާއިއެކު އިންޑިއާ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން، (އިސްރޯ)ގެ ޗަންދްރަޔާން-3 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަނދަށް ފޮނުވި އުޅަނދު މިއަދު ހަވީރު، ހަނދުގައި ޖެއްސުމާއިއެކު، ޖައްވީ ވާދަވެރިކަމުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދައި އިންޑިއާ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެެވެ.

ހަނދަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އުޅަނދެއް ފޮނުވުމަށް އިންޑިއާއި މީގެ ކުރިން ދެފަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމަށް ފަހުގައި މިފަހަރުގެ މިޝަންއަށް މުޅި އިންޑިޔާވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަންވެސް އޮތީ ލިބިފައެވެ.

ޗަންދްރަޔާން-3 ހަނދަން ކުރާ ދަތުރު ފަށާފައި ވަނީ، ހުސްވި ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި މިޝަންގައި އިންޑިއާއިން އަމާޒު ހިފާފައި އޮތީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ޤައުމަކުން ގޮސްފައި ނުވާ ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވާށެވެ. މިއީ ހަނދުގެ ދައުރުވުމުގައި ދުނިޔެއާ ދުރުގައިވާ ފަޅިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖެއްސުމަށް، ރަޝިއާއިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެ ލޫނާ-25 ހަނދަށް ވެއްޓި ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެންވެސް އިންޑިއާގެ މިޝަންއަށް ލިބުނު ސަމާލުކަން ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ، ޗަންދްރަޔާން-3 އަށްވުރެ ކުރިން، ލޫނާ-25 ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނޑީގައި ޖެއްސުމަށެވެ.

Advertisement

ޗަންދްރަޔާން 3 ހަނދުގައި ޖެއްސީ އިންޑިއާގަޑިން މިއަދު 18:02 ހާއިރުގައެެވެ. އިސްރޯއިން ވަނީ، މިވަގުތު ވަރަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ޗަންދުރަޔާން 3 ހަނދުގައި ޖެއްސުމާއިއެކު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ، މި މުނާޞަބަތު ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގައި ގޮތުން، ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ އިންޑިއާއަށް ހޯދުނު ތާރީޚީ މުހިއްމު ކާމިޔާބެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އިންޑިއާގެ ކުރިމަގަށް ހޯދުނު ވަރަށް މުހިއްމު ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ޗަންދްރިޔާން-3 މިޝަންގެ މައިގަނޑު މަގުޞަދަކީ، ހަނދުގެ ދެކުނުތަނޑި ދިރާސާކޮށް، ހަނދުގެ ދެކުނުތަނޑީގައި ގަނޑުފެނާއި އެހެން މިނެރަލްތައް ހުރިތޯ ދެނެގަތުމެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.