Advertisement

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

03 May 2023
ކުޅިވަރު

މާޒިޔާއިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް, މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި މުބާރާތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާޒިޔާ އިން ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

ފައިނަލުގައި އީގަލްގެ މައްޗަށް މާޒިޔާ ކުރި ހޯދީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އީގަލްސްއިން ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެފެއްދި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް މާޒިޔާގެ ކީފަރު, މުޙައްމަދު ފައިސަލް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އިބްރާހިމް އައިސަމްއެވެ. އައިސަމް މި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ނެގި ހުރަހަކުން އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުރެ އެއް ފަހަރުން ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެނެވެ.

މާޒިޔާއަށް ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް ދެވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ބޭކާރުވެފައި ވަނިކޮށް, އެ ޓީމަށް ދެވަނަ ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. މި ގޯލު ވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އައިސަމްއެވެ. މެޗު ބަދަލުކޮށްލި ދެ ގޯލާއި އެކު, މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވެސް ހޮވުނީ އައިސަމްއެވެ.

Advertisement

މިއީ އީގަލްސް އިން މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ 90 މިނެޓު ކުޅުނު އިރު, އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެ ފަހަރު އީގަލްސް ބަލިވީ "އެކްސްޓްރާ ޓައިމް" ގައެވެ. ނަމަވެސް ޓީ. ސީ. ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި 2016 ވަނަ އަހަރު އުފުލާލާފައެވެ.

މާޒިޔާ އިން ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ނިއުރޭޑިއަންޓް އާއި ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު ނިއުރޭޑިއަންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނިއުރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ދެން މާޒިޔާ ކުޅުނީ 2021-2022 ސީޒަނުގައެވެ. އެފަހަރު މާޒިޔާ ބަލިވީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ވާދަކޮށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.