Advertisement

ނޭމާ ހިލާލްއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

16 Aug 2023
ކުޅިވަރު

ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އަލް ހިލާލްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ސުޕަސްޓާ ނޭމާ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ހިލާލް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ގެންދިއުމަށް އަލް ހިލާލް އިން ޕީއެސްޖީއަށް 90 މިލިއަން ޔޫރޯ (98 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި އެ އަދަދަކީ ސައުދީ ލީގަށް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ.

އަލް ހިލާލް އިން ނޭމާއަށް ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ބްރެޒިލް ތަރިއަށް އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަލް ހިލާލް އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނޭމާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކްލަބަކީ ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ ވަރަށް ޖޯޝުގައި ޓީމާ ސަޕޯޓްކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ އެޓީމަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމި އެއް ސަބަބު ކަމަށާއި، ސައުދީ ލީގުގައި ގިނަ ގޯލްތަކެއް ޖަހާ، ގިނަ ޓްރޮފީ ހޯދުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާ އިން ނޭމާ ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ރެކޯޑް ފީއަކަށެވެ. އެއީ 222 މިލިއަން ޔޫރޯ (242 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށެވެ. ޕީއެސްޖީގައި ހޭދަކުރި 6 ސީޒަނުގައި ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ 173 މެޗުކުޅެ 118 ގޯލު ޖަހައިފައެވެ

އޭނާ ފްރެންޗް ލީގު-1 ގައި 5 ތަށި އަދި 3 ފްރެންޗް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނެގުމާއި އެންމެ ކައިރިކުރި  2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ބަލިވުމުން، ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ތަށި އޭނާއަށް ވަނީ ޕީއެސްޖީއާ އެކު ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އަލް ހިލާލް އަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އޭޝިއާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބެއެވެ. އެ ކްލަބުން ވަނީ ސައުދީ ލީގު 18 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށް، އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 4 ފަހަރު ހޯދައިފައެވެ

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.