Advertisement

ފޮޓޯ: ސީބީއެސް ނިއުސް

17 Aug 2023
ދުނިޔެ

ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ބޯ ބުރިވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ސަދާން ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ ކިޔާ ޔޫއެސްގެ ކްލޭޓަން ކަންޓްރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ބޯ ވަކިވުމުން ވިއްސުމުގައި ބައިވެރިވި ޑޮކްޓަރާއި އޭނާއަށް އެހީވުމުގައި މަސައްކަތްކުރި ނަރުހުންތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރު މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. މި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް އުފުލާފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އުފުލާފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕައެވެ. މި މައްސަލަ އާއިލާއިން އުފުލަންޖެހިފައިވަނީ ކުއްޖާ މަރުވީމައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސުމުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުއްޖާގެ މަންމަ ޖެސިކާއާ މެދު ޑޮކްޓަރ ޓްރޭސީ އަނިޔާވެރި ގޮތްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ވާތީއެވެ. ހަމައެއާއެކު މި ދިމާވި ހާދިސާ ފޮރުވުމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރަަށް އޭނާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރި ނަރުހުންތަކެއްވެސް މި އަމަލުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ހޮސްޕިޓަލުން ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ނެރުނު އިރު ވެސް އާއިލާއަށް ކުއްޖާގެ ކަރު ވަކިވެފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށް އާއިލާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި މިކަން ހާމަވީ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފެށި ފަހުން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ކޯޓުން އަދި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއިން ތިބީ އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.