Advertisement

ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ، ފޮޓޯ: ސްޕޯޓްސް ބްރީފް

13 Aug 2023
ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން އަލް-ނަސްރް އަރަބި ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަރަބި ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް ގައި އަލް-ނަސްރް އަދި އަލް-ހިލާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު, އިތުރު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުން އަލް-ނަސްރް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އަލް-ނަސްރް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ އަލް-ހިލާލް އިންނެވެ. އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް މައިކަލް މި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 51 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އަދި މި ގޯލް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ރޯނާލްޑީގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ 'ސިއޫ" ގޯލް ސެލެބްރޭޝަން ޕަރފޯމްކޮށްފައެވެ.

އަލް-ނަސްރް އިން މެޗުގެ ސްކޯރ ހަމަހަމަ ކުރީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ. މިއީ އަލް-ހިލާލްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާޑު ދެއްކިތާ 3 މިނެޓުފަހުން ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލެކެވެ.

Advertisement

މެޗު ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލު, މެޗުގެ 98 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަނެއްކާ ވެސް ރޮނާލްޑޯއެވެ.

މިއީ ރޮނާލްޑީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވިފަހުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ތައްޓެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.