Advertisement

ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ، ފޮޓޯ: ސްޕޯޓްސް ބްރީފް

13 Aug 2023
ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން އަލް-ނަސްރް އަރަބި ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަރަބި ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް ގައި އަލް-ނަސްރް އަދި އަލް-ހިލާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު, އިތުރު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުން އަލް-ނަސްރް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އަލް-ނަސްރް މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ އަލް-ހިލާލް އިންނެވެ. އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް މައިކަލް މި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 51 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އަދި މި ގޯލް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ރޯނާލްޑީގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ 'ސިއޫ" ގޯލް ސެލެބްރޭޝަން ޕަރފޯމްކޮށްފައެވެ.

އަލް-ނަސްރް އިން މެޗުގެ ސްކޯރ ހަމަހަމަ ކުރީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ. މިއީ އަލް-ހިލާލްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާޑު ދެއްކިތާ 3 މިނެޓުފަހުން ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލެކެވެ.

Advertisement

މެޗު ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލު, މެޗުގެ 98 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަނެއްކާ ވެސް ރޮނާލްޑޯއެވެ.

މިއީ ރޮނާލްޑީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވިފަހުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ތައްޓެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.