Advertisement

ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޗައިނީސް ޓައިޕޭގެ ކޯ ޕިން ޗަންގް -- ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

27 Apr 2023
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ކޯ ޕިން ޗަންގް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް، މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2023؛ ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ޗައިނީސް ޓައިޕޭގެ ކޯ ޕިން ޗަންގް މުބާރާތުގު ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

އޭނާ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ރޭ ކުޅު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި، ފިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޔޯހަން ޗުއާ އާ ބައްދަލުކޮށް، 10-8 ފްރޭމުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 22 ވަނައިގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އޭނާއަށް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީއާ މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. 

Advertisement

މިމުބާރާތަކީ، ދުނިޔޭގެ 15 ޤައުމެއްގެ 64 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތެެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 16 ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2023؛ ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަކީ، ދުނިޔޭގެ ބިލިއާޑް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރޭންކިން މުބާރާތެކެވެ. މިއަންނަ އަހަރުވެސް މިމުބާރާތް ބާއްވާނެ ކަމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.