Advertisement

ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޗައިނީސް ޓައިޕޭގެ ކޯ ޕިން ޗަންގް -- ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

27 Apr 2023
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ކޯ ޕިން ޗަންގް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް، މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2023؛ ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ޗައިނީސް ޓައިޕޭގެ ކޯ ޕިން ޗަންގް މުބާރާތުގު ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

އޭނާ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ، ރޭ ކުޅު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި، ފިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޔޯހަން ޗުއާ އާ ބައްދަލުކޮށް، 10-8 ފްރޭމުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 22 ވަނައިގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އޭނާއަށް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީއާ މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. 

Advertisement

މިމުބާރާތަކީ، ދުނިޔޭގެ 15 ޤައުމެއްގެ 64 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތެެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 16 ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2023؛ ޓެން ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަކީ، ދުނިޔޭގެ ބިލިއާޑް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރޭންކިން މުބާރާތެކެވެ. މިއަންނަ އަހަރުވެސް މިމުބާރާތް ބާއްވާނެ ކަމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.