Advertisement

28 Jul 2023
ކުޅިވަރު

އައި.އޯ.އައި.ޖީ. އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވޮލީ ޓީމުތައް ތައިލެންޑަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި.އޯ.އައި.ޖީ.) 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީޓީމު، އެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކޭމްޕް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައިލެންޑަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ކޭމްޕާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރު މިނިސްޓަރ އޮނޮރަބަލް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މި ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ނިކުންނަނީ 2019 ގައި ލިބުނު 15 މެޑަލަށް ވުރެން އިތުރަށް މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށާއި، މިކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ޓާގެޓެއްގައި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައެވެ.

"2019 ގައި ލިބުނު 15 މެޑަލްގެ ބަދަލުގައި، 2023 ގެ ގޭމްސްގައި އިތުރު މެޑަލްތަކެއް ހޯދުމުގެ އުންމީދުގައި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ.

Advertisement

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ޓާގެޓެއް އޮވެގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް.

إن شاء الله އެ ބަދަލު ފެންނާނެ."

2019 ވަނަ އަހަރު އައި.އޯ.އައި.ޖީ. ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރި ޓީމުތަކުން ވަނީ ޖުމްލަ 15 މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އެއީ 4 ގޯލްޑް މެޑަލް އާއި 4 ރިހި މެޑަލް އާއި އަދި 7 ބްރޯންޒް މެޑަލް އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.