Advertisement

27 Jul 2023
ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކެޕްޓަން ސައުދީ ލީގަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަރޕޫލް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ސައުދީ ޕްރޯލީގުގެ އަލް އިއްތިފާގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ލިވަރޕޫލަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެދީ، ގިނަ ދުވަހު ކެޕްޓަނެއްގެ މަގާމް އަދާކޮށްފައިވާ ސްޓީވެން ޖެރާޑް ކޯޗު ކޮށްދެމުން އަންނަ މި ޓީމަށް ހެންޑަސަން ބަދަލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 15.4$ މިލިއަން އަށެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ހެންޑަސަންއަށް، އަލްއިއްތިފާގުން ހަފްތާއަކު 917,000$ އާއި ގާތްކުރާ މުސާރައެށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

ހެންޑަސަންގެ މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ލިވަރޕޫލްގެ ކޯޗު ޖާގަން ކްލޮޕް ބުނެފައިވަނީ، މި ބަދަލު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޭނާއަށް ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އަދި މިއީ ހެންޑަސަންއަށް ވެސް ފަސޭހަ ނިންމުމެން ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ ލިވަޕޫލުން ވަކިވެ ދިޔަޔަސް، އޭނާގެ ހަނދާންތައް އަބަދުވެސް މުޅި ޓީމާއެކު ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

Advertisement

ހެންޑަސަން އަލްއިއްތިފާގަށް ބަދަލުވުމުގައި ޖެރާޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް ވާކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ހެންޑަސަންއަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސަންޑަލޭންޑުން ލިވަރޕޫލަށް ބަދަލުވި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި ލިވަރޕޫލްގެ ކެޕްޓަންގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު، ޖެރާޑު އެޓީމް ދޫކޮށްދިއުމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.