Advertisement

24 Jul 2023
ކުޅިވަރު

"ސެކަންޑް ސްކިން" ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޒަހާ ގަލަޓަސަރާއިއަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަލީގު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއަށް މެދުނުކެނޑި އަށް ސީޒަން ކުޅުމަށްފަހު, އެޓީމުގެ އެޓޭކްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދިއަ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުޅުންތެރިޔާ, ވިލްފްރައިޑް ޒަހާ, ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރާއި އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެ ޓީމަށް ޒަހާ ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން, އެއްވެސް ޓްރާންފަރ ފީ އަކާ ނުލައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެ ޓީމު މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތް ކަމުގައިވާ, ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮޑަށް އިތުރު ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ޒަހާ ހޯދުމުގެ ބިޑް ގަލަޓަސަރާއި އިން މި ކާމިޔާބު ކުރީ އެހެން ބޮޑެތި ކުލްބުތަކުންނާއި, ސައުދީ ލީގުގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި ޕެލެސްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރުވުމަށް އެ ޓީމުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ޕެލެސްއިން ވަނީ ހަފްތާއަކު 20,000 ޕައުންޑުގެ މުސާރައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޒަހާ އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރ ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އިންނެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުގެކުރިން, އެ ޓީމަށް 110 މެޗު ކުޅެދީ 12 ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ގައި އެހާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުކުޅެވި, ހަމަ އެ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ އިން އޭނާ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއަށް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކުރިއެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ނިމުމުން ޒަހާ ވަނީ ދާއިމީކޮށް އަނެއްކާވެސް ޕެލެސްއަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޒަހާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޕެލެސްގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ ޕެލެސްއަށް 275 މެޗު ކުޅެދީ, 67 ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ގަލަޓަސަރާއި އަށް ބަދަލުވިކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒަހާ ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ, އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ މެސެޖެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން, އެނާގެ އުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ "ސެކަންޑް ސްކިން" އަކީ ޕެލެސްގެ ޖާޒީއެވެ. އަދި އޭނާ ބޮޑުވީ ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑު އަބަދުވެސް އިވެމުން ދިޔަ ހިސާބެއްގައިކަމަށް ވިޔަސް, ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް އޭނާއަށް ހުއްޓޭނެ ހިސާބަށް އާދެވޭނެކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ހީކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެ މެސެޖުގައި ވެއެވެ.  

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.