Advertisement

24 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

"ސެކަންޑް ސްކިން" ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޒަހާ ގަލަޓަސަރާއިއަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަލީގު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއަށް މެދުނުކެނޑި އަށް ސީޒަން ކުޅުމަށްފަހު, އެޓީމުގެ އެޓޭކްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދިއަ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުޅުންތެރިޔާ, ވިލްފްރައިޑް ޒަހާ, ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރާއި އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެ ޓީމަށް ޒަހާ ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން, އެއްވެސް ޓްރާންފަރ ފީ އަކާ ނުލައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެ ޓީމު މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތް ކަމުގައިވާ, ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮޑަށް އިތުރު ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ޒަހާ ހޯދުމުގެ ބިޑް ގަލަޓަސަރާއި އިން މި ކާމިޔާބު ކުރީ އެހެން ބޮޑެތި ކުލްބުތަކުންނާއި, ސައުދީ ލީގުގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި ޕެލެސްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރުވުމަށް އެ ޓީމުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ޕެލެސްއިން ވަނީ ހަފްތާއަކު 20,000 ޕައުންޑުގެ މުސާރައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޒަހާ އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރ ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އިންނެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުގެކުރިން, އެ ޓީމަށް 110 މެޗު ކުޅެދީ 12 ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ގައި އެހާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުކުޅެވި, ހަމަ އެ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ އިން އޭނާ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއަށް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކުރިއެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ނިމުމުން ޒަހާ ވަނީ ދާއިމީކޮށް އަނެއްކާވެސް ޕެލެސްއަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޒަހާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޕެލެސްގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ ޕެލެސްއަށް 275 މެޗު ކުޅެދީ, 67 ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ގަލަޓަސަރާއި އަށް ބަދަލުވިކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒަހާ ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ, އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ މެސެޖެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން, އެނާގެ އުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ "ސެކަންޑް ސްކިން" އަކީ ޕެލެސްގެ ޖާޒީއެވެ. އަދި އޭނާ ބޮޑުވީ ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑު އަބަދުވެސް އިވެމުން ދިޔަ ހިސާބެއްގައިކަމަށް ވިޔަސް, ޕެލެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް އޭނާއަށް ހުއްޓޭނެ ހިސާބަށް އާދެވޭނެކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ހީކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެ މެސެޖުގައި ވެއެވެ.  

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.