Advertisement

10 Jul 2024
ފުންކޮށް

ފުންކޮށް | ޒައިދާންގެ މަރަށް އެއް މަސް

ޖޫން 2 ވަނަ ދުވަހު، ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސިހުން ގެނުވި ޚަބަރަކީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް، މިޔަރެއް ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން، ރ. އުނގޫފާރު ނިއުލައިފް، މުޙައްމަދު ޒައިދާން (23އ) ނިޔާވި ޚަބަރެވެ.

އެ ހާދިސާއަށް މިޖުލައި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހަށް އެއްމަސް ދުވަސް ފުރުނު އިރު، އެހާދިސާ އާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ. ހާދިސާ ހިނގި ގޮތާއި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދާއި، ހާދިސާގައި ޒައިދާން ނިޔާވާން ޖެހުނު ސަބަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާއިންނާއި އާއިލާއިން ކުރި ސުވާލުތަކަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އެހެންވެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް އޮތީ އެމްއެންޑީއެފުން ޖަވާބު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ސުވާލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅައި ނުލައި ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.