Advertisement

07 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

އުރުގުއޭއިން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލައި ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހު މެޗުގައި ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު، އުރުގުއޭއިން ސެމީ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ލަސްވޭގަސްގެ އެލެޖެންޓު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބްރެޒިލް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ނުވުމުން، އެ މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރެފައި ވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އުރުގުއޭއިން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-2 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރާނީ ކޮލަމްބިއާއާއެވެ. ކޮލަމްބިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕެނާމާ 5-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement

ސެމީ ފައިނަލުގެ އަނެއް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ، މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އާއި ކެނަޑާއެވެ. މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގައެވެ.

ރެފްރީގެ ކަށިގަނޑުގެ ފުމުން ގިނަ މި މެޗުގައި ޖުމްލަ 41 ފައުލް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ފައުލް ރެކޯޑު ކުރެވުނު މެޗު ވެސް މެއެވެ. މި މެޗުގައި އުރުގުއޭގެ ޑިފެންޑަރ ނަހިތާން ނަންޑޭޒަށް 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ވެސް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ސަސްޕެންސަންގައި ހުރި ވިނީސިއަސް ޖޫނިއާގެ ބަދަލުގައި ބްރެޒިލް އިން މި މެޗުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އެންޑްރިޗްއެވެ. އެހެންކަމުން، ވިނީސިއަސް ދަނޑުމަތީގައި ނެތް ތަން ބްރެޒިލްގެ އެޓޭކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ބްރެޒިލް ޓީމުން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންޑްރިއަޒް ޕެރޭރާ އަދި މާޓިނެލީއަށެވެ. އަދި އެޑާ މިލިޓާއޯ އާއި ޑޮގްލަސް ލުއިޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފައެވެ.

އުރުގުއޭ ޓީމުން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ މާރިއާ ހިމެނޭޒް އަށް އެކަންޏެވެ. އަދި އެ ޓީމުން ދެން ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ނިކުތް ވަލްވާޑޭ، ބެންޓެންކޫރު، އަރަސިއޭޓަ އަދި މެނުއަލް އުގާޓޭ ވަނީ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.