Advertisement

06 Jul 2024
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް

އޭއެފްސީއިން އަލަށް ފަށާ ޗެލެންޖާސް ލީގުން މާޒިޔާއަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އޭޝިއާގެ ތިން ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޓީމުތަކަށް ތައާރަފްކުރި  އޭއެފްސީ ޗެލެންޖާސް ލީގުގެ ގްރޫޕު ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ހިމެނައިފިއެވެ. މާޒިޔާއަށް މި ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ، ދިވެހި ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ސަރަހައްދީ  ކުލަބު ފުޓުބޯޅައިގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ލިބެމުން އައީ އޭޝިއަން ކަޕުންނެވެ. އެއީ އޭޝިއާގެ ދެވަނަ ފަންތީގެ ޓީމުތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެވެ. ނަމަވެސް އޭއެފްސީން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުލަބުތަކަށް ދެން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ތިންވަނަ ފަންތީގެ މުބާރާތުންނެވެ.

މާޒިޔާ ލައްވާލާނެކަމަށް މީގެކުރިން ބެލެވުނީ ޗެލެންޖާސް ލީގުގެ ޕްލޭއޮފުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލީގު ފޯމެޓާއި ޕްރިލިމިނަރީ މެޗު ޝެޑިއުލް އިއުލާނުކުރިއިރު، މާޒިޔާ ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

ޗެލެންޖާސް ލީގުގެ ގްރޫޕު ސްޓޭޖުގައި މާޒިޔާގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދުގެ ޓީމަކަށް ދެން ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އެވެ. ދެން މި ސަރަހައްދުގެ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޗެލެންޖާސް ލީގުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ހިމެނެނީ ބޫޓާންގެ ޕާރޯ އެފްސީ އާއި ނޭޕާލުގެ ޗާޗް ބޯއީސް ޔުނައިޓެޑެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.