Advertisement

ކެންޔާގއި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ: ބީބީސީ

28 Jun 2024
ދުނިޔެ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ނިންމުމުން ކެންޔާގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގު މައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ

ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓުން ފައިނޭންސް ބިލް ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، ރައީސް ވިލިއަމް ރޫޓޯ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. މުޅި ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުޒާހަރާ މިހާރު ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ރޫޓޯ ވަނީ އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިންމާފައެވެ.

ކެންޔާގައި ޓެކްސްތައް ބޮޑު ކުރުމަށް ނިންމީ، އެ ގައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާތީއާއި، ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކުން ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ 2024/25 މާލީ އަހަރު (2024 ޖުލައިން 2025 ގެ ޖޫންއަށް) ގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހޯދުމަށެވެ.

އެ ގައުމުގެ މިހާރުގެ ދަރަނި ހުރީ ޖީޑީޕީގެ 68 އިންސައްތައިގައެވެ. ނަމަވެސް ވޯލްޑް ބޭނުންކުންނާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައި.އެމް.އެފް) އިން ލަފާދީފައިވަނީ ޖީޑީޕީގެ 55 އިންސައްތައަށް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމަށެވެ. އަދި އެހެން ނޫންނަމަ އިތުރަށް ފަންޑު ކުރުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް ރޫޓޯ ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައި ވާތީ އޭނާ ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުން ދިޔައީ، ފައިނޭންސް ބިލުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި، ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭ ގިނަ ބަޔަކު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެ ބިލުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ޕާލަމެންޓުން ފާސް ކުރި ބިލުގައި ވާގޮތުން، ޕާނާއި، ކައްކާ ތެލާއި އަދި ހަކުރު ފަދަ އަސާސީ މުދަލުން ވެސް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް އޮތީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުން މިހާރު ނަގަމުންދާ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް ވެސް އެ ބިލުގައި ވެއެވެ.

މި ބިލު ތަސްދީގު ނުކޮށް ރައީސް ރޫޓޯ ވަނީ އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމާ ގުޅޭ މާއްދާތައް އެ ބިލުން އުނި ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ޕާލަމެންޓަށް ލަފާ އަރުވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރޫޓޯގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެން ކުރާނެ ކަމަކީ، ރައީސްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ދަތުރު ފަތުރާއި، ވެހިކަލް ގަތުމާއި އަދި މާރާމާތުތައް ހުއްޓާލުން ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.