Advertisement

ސެވެން ސްޓަރސް ފާމަސޫޓިކަލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭސް އުފައްދާ ކާރުޚާނާ --

12 Jun 2024
ވިޔަފާރި
ޢަލީ ސުލައިމާން

ނުރައްކާތެރި މާއްދާއެއް އެކުލެވޭތީ ތައިލެންޑްގެ ބޭސްތަކެއް މަނާކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިފައިވާތީ، ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ 15 ބޭހެއް ބޭނުން ކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބޭނުންކުރުމާއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ، ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސެވެން ސްޓަރސް ފާމަސޫޓިކަލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާފައިވާ 15 ބޭހެކެވެ. އެބޭސްތައް ބޭނުން ކުރުމާއި، ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ، އެބޭސްތަކުގައި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ، ސަބިޓޮލް (އެކްސީޕިއެންޓެއް)ގައި  ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްގެ މާއްދާއެއް އެކުލެވިގެންވާތީ، ތައިލޭންޑްގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އެބޭސްތައް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް އަދި ވިއްކުން މަނާކޮށް އެޅިފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، އެބޭސްތަކުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ތައިލޭންޑްގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތައިލޭންޑްގެ އެބޭސްތަކަކީ، ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭސްތަކެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، ތައިލެންޑަކީ، ދިވެހިން ވަރަށް ގިނައި ގޮސް އުޅޭ ޤައުމަކަށް ވުމާއި އެކު އާއްމުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެފްޑީއޭއިން ވިދާޅުވީ، ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް އެތެރެކުރާއިރު، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެންޕޯޓުތަކުގައި ބަލައި ފާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކުގެ ލިސްޓް ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.