Advertisement

30 May 2024
ބާސެލޯނާ
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޒަވީ ފޮނުވާލުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ހެންސީ ފްލިކް ހަމަޖައްސައިފި

މީގެ ކުރިން ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓިމާއި ބެޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކޮށްފައިވާ ހެންސީ ފްލިކް، ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެ ކުލަބުން އެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗެއްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ހެންސީ ފްލިކް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ފްލިކް ހަމަޖެއްސީ ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން، ބެޔާންގެ ކޯޗަކަށް ހެންސީ ފްލިކް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 1985 އިން 1990 އަށް އޭނާ ކުޅުނު ޓީމެއް ވެސް މެއެވެ. ބެޔާންގައި ފްލިކްވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. 

ބެޔާންގައި ހޭދަކުރި ދެ ސީޒަންގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ބުންޑަސް ލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެ ކުލަބަށް އެންމެ ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ ވެސް ފްލިކްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ބެޔާންއާއެކު އޭނާވަނީ ޖަރުމަން ކަޕާއި، ޖަރުމަން ސުޕަރ ކަޕް، ޔޫއެފާ ސްޕަރ ކަޕް އަދި ކުލަން ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމާ ފްލިކް ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު، ޖޯކިމް ލޯގެ ބަދަލުގައެވެ. ލޯއަށް ޖަރުމަނު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފްލިކްއަށް ވެސް ވަނީ ޖަރުމަނު ޓީމާއެކީ ރަގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑު ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖަރުމަނަށް ޖެހުނީ މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔާށެވެ. އަދި ފްލިކްގެ މަގާމު ދޫކޮށްލަން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރުވީ ޖަޕާންއާ ކުޅުނު މެޗަކުން 4-1 އިން ބަލިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފްލިކްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޖަރުމަނު ޓީމު ކުޅުނު 6 މެޗުން އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ މެޗެކެވެ.

ފްލިކްއަށް ދެން ވެސް މިއޮތީ އުނދަގޫ ވަޒީފާއެކެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި ޒަވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ޓީމާ ދެން ހަވާލުވާ މީހަކަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.

ޒަވީ ދޫކޮށްލުމަށް ބާސެލޯނާއިން ނިންމީ، އޭނާ މި ސީޒަން ނިންމާލުމަށްފަހު ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެކަން ޖެނުއަރީގައި އިއުލާންކޮށް، އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޕްރީލް މަހު ހާމަކުރިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް، ޖޯން ލަޕޯޓާއާ ޒަވީއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫއެރީ، ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒަވީ ބަސްކިޔުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޒަވީ ބާސެލޯނާއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އޮތީ 2025 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޒަވީ ބާސެލޯނާއާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހު ހަވާލުވުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އައި 2022/23 ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގާއި ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަން ނިންމާލީ، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވުރެން 10 ޕޮއިންޓު ފަހަތުން، ލީގުގެ ދެވަނައިގައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި އަލްވަދާއު ކިޔަންޖެހުނީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް-ޖާމެއިން (ޕީއެސްޖީ) އަތުން ބަލިވުމާ ގުޅިގެނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.