Advertisement

26 May 2024
ފަލަސްތީން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

އައިސީޖޭގެ އަމުރަށް ބެލުމެއްނެތި އިޒްރޭލުން ދަނީ ގާޒާއަށް ބޮން އަޅަމުން

ގާޒާގެ ރަފާހްއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ބެލުމެއްނެތި އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ ރަފާހްއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޮންއަޅައިފިއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، މި ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

އައިސީޖޭގެ އަމުރަށް ބޯލަނބާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް އަދި މިހާތަނަށް އިޒްރޭލުން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބަދަލުގައި އެ އިޒްރޭލުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައިވަނީ، ސައުތު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ސައްހަ ނޫން ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އޭނާ އިސްވެހުރެ ހިންގަމުން އެދާ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ގަތުލުއާންމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޒްރޭލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރަފާހްގައި ހުންނަ ކުވައިތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކައިރިން، ޝަބޫރާ ކޭމްޕް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ބިންގަނޑަށް އައި ލޮޅުމުގެ އަސަރު ވަނީ ކުވައިތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ސަހައްދުގެ އިތުރުން، ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ހިމެނޭ އުތުރު ގާޒާގެ އައް-ސަފްތާވީ ކިޔާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް އިޒްރޭލުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަލާދީފައެވެ. މި ހަމަލާގައި 10 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، 17 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބެއިތު ހަނޫންއަށް ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ވެސް 10 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ ވަފާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައިސީޖޭއިން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ، ގާޒާގެ ރަފާހްއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށެވެ. މި އަމުރަކީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައިސީޖޭއިން ނެރެފައިވާ އަމުރެކެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެދިފައިވަނީ ގާޒާއަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރުން، ރަފާހްއަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން އަރައިގަތުން ހުއްޓުވައިދީ އިންސާނީ އެހީ ގާޒާއަށް ވެއްދުމުގެ އަމުރަކަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 36،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އަދި މި ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ފަލަސްތިނުގެ 2.3 މިލިއަން މީހުންގެ ގެދޮރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަދި މި އެންމެނަށް ކާއެއްޗެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އަންނަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި މަރުވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.