Advertisement

26 May 2024
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ނަވާރަ އަހަރުގެ ގަނާޗޯ އަދި މައިނޫގެ ގޯލުތަކުން ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާގެ ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެންމެން ސިއްސުވާލުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި 35 އަހަރަށް ބަލާއިރު، ލީގުގައި އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ނެރެވުނު މި ސީޒަން ތައްޓަކާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ނިންމާލާނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގަބޫލު ނުކުރާނެއެވެ.

މި ކާމިޔާބަކީ ސަރ އެލްކްސް ފާގަސަން ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް 2013 ވަނަ އަހަރު ރިޓަޔާކުރިތާ 11 އަހަރު ފަހުން އެ ކުލަބަށް ހޯދުނު އެންމެ ތާރީހީ ކާމިޔާބު ކަމުގައި ދެކުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ. ސަބަބަކީ މި ފައިނަލުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ފުށުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިއުމެވެ. އެ ޓީމުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ، ނަވާރަ އަހަރުގެ އަލެހާންޑްރޯ ގަނާޗޯ އަދި ކޮބީ މައިނޫ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުތަކުންނެވެ.

އަދި މި ނަތީޖާއަކީ ސިޓީގެ ކިބައިން ހިފި ވަރުގަދަ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ވެސް މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ގުންޑޮގަންގެ 2 ގޯލާއެކު އެ މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ގޯލުގެ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ސިޓީގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލީޑު ނެގީ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ގަނާޗޯ އަދި އޭގެ 9 މިނެޓުފަހުން މައިނޫ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުތަކުންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފަށް ސިޓީ ނިކުތީ ވަރުގަދަކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ހަމަލާތައް ގޯލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަދުވީ ފަހު ޓަޗެވެ. އެ ޓީމަށް މި މެޗުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ގޯލަކީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމަށް 3 މިނެޓު އޮށްވައި ޑޮކޫ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ.

މިއީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު، އެރިކް ޓެން ހެގް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރާނެކަމަށް، އެ ކުލަބުން ވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.