Advertisement

19 May 2024
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެންމުން އަންނަ މެންސިޓީއިން މި ހޯދި ކާމިޔާބަކީ އަދި މިހާތަނަށް އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެހެން ޓީމަކަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ ތިން ފަހަރަށެވެ.

ލީގުގެ ފަހުމެޗާ ހަމައަށް އައިއިރު މެންސިޓީއަށް ލީގު ޔަގީންވެފައި ނުވިނަމަވެސް، ފަހުމެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި ފިލް ފޮޑެން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު، ގާތްގަނޑަކަށް އެ ޓީމަށް ލީގު ޔަގީންކުރެވުނެވެ.

ލީގު ތައްޓާ ދެން އެންމެ ވާދަކުރަމުން ދިޔައީ ގާޑިއޯލާގެ ކުރީގެ ދަރިވަރު، މައިކަލް އާޓޭޓާގެ އާސެނަލްއެވެ. ފަހުމެޗާ ހަމައަށް އައިއިރު މެންސިޓީއިން ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވުމުން، އާސެނަލްއަށް ލީގު ލިބެން އޮތީ އެމީހުންގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރިނަމަވެސް މެންސިޓީ ބަލިވެއްޖެނަމައެވެ.

Advertisement

މެންސިޓީއިން ވެސްހޭމް 3-1 އިން ބަލިކުރިއިރު، މެޗުގެ ފަހު މިނެޓު ކޮޅުގައި ޖެހި ގޯލަކާއެކު އާސެނަލް ވެސް ވަނީ ފަހަތުން އަރާ އެވަޓަންގެ މައްޗަށް 2-1 ގެ ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައެވެ.

މެންސިޓީއާއި ވެސްޓްހޭމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޮޑެންއެވެ. އެއީ މެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓާއި 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލުތަކާއެކުއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެކުރިން ވެސްހޭމްގެ މުޙައްމަދު ކުއްދޫސް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރީ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކާއެކު، ވެސްޓްހޭމްއަށް މެޗު ގެއްލުނެވެ.

އާސެނަލްއާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ އެވަޓަންއެވެ. އަދި އެވަޓަންގެ ގުއެޔޭ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް، އޭގެ 3 މިނެޓުފަހުން އާސެނަލްގެ ޓޮމިޔަސޫ ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ، މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ކައި ހަވަޓްސް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.